اطلاعاتی که برای شرکت­های متفاوت, به روشی مشابه اندازه­گیری و گزارش می­شوند, قابل مقایسه درنظر گرفته می­شوند. قابل مقایسه بودن استفاده­کنندگان را قادر می­سازد تا شباهت­ها و تفاوت­های واقعی رویداد­های اقتصادی بین شرکت­ها را شناسایی کنند. برای مثال, به­طور تاریخی, حسابداری بازنشستگی در ژاپن و آمریکا متفاوت بوده­اند. در ژاپن, عموما شرکت­ها هزینه­ای از این بابت از سود کم نمی­کنند یا هزینه اندکی کم می­کنند. شرکت­های آمریکایی, بهای بازنشستگی را در زمان تحمل ثبت می­کنند. در نتیجه, مقایسه نتایج مالی شرکت تویوتا[1] (ژاپن) یا شرکت هوندا[2] (ژاپن) با شرکت جنرال موتورز[3] (آمریکا) یا شرکت فورد[4] (آمریکا) دشوار است. سرمایه­گذاران, تنها در صورتی می­تواند ارزیابی­های معتبری انجام دهند که اطلاعات قابل مقایسه در دسترس باشند.

اسقاط دارایی­ها است.

لازم به توضیح است با تغییراتی که در نسخه های 2010 و 2018 چهارچوب نظری گزارشگری مالی ایجاد شد، ویژگی های کیفی اطلاعات مالی به شرح زیر تغییر کرد:

 

 

در ایران هنوز (سال 1401-1402) چهارچوب نظری گزارشگری مالی بر اساس ترجمه ای که از نسخه 1989 چهارچوب بین المللی صورت گرفته است

 

منبع: کتاب حسابداری میانه بر اساس IFRS  نوشته کیسو و ویگانت، ترجمه دکتر علی رضا رامروز، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 

[1] Toyota

[2] Honda

[3] General Motors

[4] Ford