گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل
پذیرفته‌شدگان آزمون اردیبهشت ۱۳۹۸


۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، نخستین «آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل» انجمن حسابداران خبره ایران در سه گروه جداگانه داوطلبان واجد شرایط در محل مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) برگزار شد (مشروح خبر). هر یک از نوبت‌های سه‌گانه این آزمون که با حضور شماری از داوطلبان واجد شرایط برگزار شد، شامل یک بخش آغازین "پرسش‌های چهار گزینه‌ای" (۲۰ تست) از قوانین و مقررات مالیاتی مربوط به صاحبان مشاغل (به مدت ۴۰ دقیقه) و یک بخش پایانی "مسئله تشریحی و تکمیل عملی اظهارنامه عملکرد مشاغل، اظهارنامه مالیات  بر ارزش افزوده، ارسال فهرست معاملات فصلی، و ارسال فهرست حقوق کارکنان مشاغل" (به مدت ۱۶۰دقیقه) بود.

 

پذیرفته‌شدگان نهایی این آزمون به شرح زیر (نخستین گروه دارندگان گواهینامه "خدمات مالیاتی مشاغل") از سوی انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان حسابداران توانمند به ارائه خدمات مالیاتی به صاحبان مشاغل مکلف به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی معرفی می‌شوند. از این رو، آن گروه از صاحبان مشاغلی که توانایی رعایت دقیق تکالیف مالیاتی خود را ندارند، می‌توانند انجام این امور مالیاتی خود را از طریق انعقاد قراردادهای دو طرفه به این حسابداران صلاحیت‌دار بسپارند. ارائه این خدمات بسته به شرایط مقرر در قراردادهای دوطرفه می‌تواند طیف متفاوتی از امور حسابداری را دربربگیرد.


لازم به ذکر است، تداوم اعتبار این گواهینامه‌ها - که در ادوار یک‌ساله تمدید خواهند شد - مستلزم رعایت ضوابط مصوب شورای عـالی و کارگروه گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل انجمن حسابداران خبره ایران، از جمله رعایت اخلاق حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای مستمر است. با این حال، گواهینامه‌های اعطایی به این افراد مادامی که مشخصات آنان در «سامانه معرفی دارندگان گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل» (در حال بروزرسانی) مندرج باشد، از نظر انجمن معتبر است. 

 

فهرست پذیرفته‌شدگان نهایی «آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل» انجمن حسابداران خبره ایران (مورخ 20 و 21 اردیبهشت 1398)

به ترتیب نمره کل دریافتی (رتبه):

 1. زهره زحمت کش
 2. بیتاسادات جمالی کرمانشاهی
 3. نسترن میرزا زاده مفرد
 4. شبنم شایسته فر
 5. محسن ملک اصلی
 6. زینب تقوی صوفیانی
 7. قاسم جواد زاده جانبهان
 8. علی مرادی
 9. مریم احمدی جوهرانی
 10. معصومه شقاقی
 11. امیر کاملی
 12. جلال یحیائی لیموئی
 13. رویا صدقی
 14. محمد کمالو
 15. امیرحسین سپهر
 16. مانوئیل یوحنایی
 17. سعید مختاری
 18. سیدامید سجادیان
 19. ابراهیم محسنی کوتنانی
 20. مهدی برزآبادی فراهانی
 21. حسین مشیری
 22. ابوالقاسم کردی
 23. علیرضا ابرار بصیر
 24. سیدرضا حسینی کوشالشاهی
 25. امیرحسن معظمی کندی
 26. محسن صافی سیس
 27. حامد صمیمیت
 28. اکبر حامدی وند
 29. سعید اکبری ارزنانی
 30. ادریس کریمی قره عمر
 31. نفیسه عادلی
 32. رضوان کوچک اندام
 33. امیر بختیاریان
 34. امیر عرفان بهرامی
 35. حسن قارلقی
 36. داود هارونی
 37. مرتضی غفاری
 38. آرمان نقش‌بندی
 39. رامین غنچه
 40. سیده مهرناز هاشمی
 41. ملیحه ایرجی
 42. سعیده یوسفی
 43. محمد حبیبی
 44. زهرا معارف وند
 45. شیرزاد وفائی‌فر
 46. نینا ملازینلی
 47. نرگس عباسی
 48. مجید رزاق
 49. علیرضا نادعلی پور
 50. سیده زهره  باقری شاره
 51. سمانه ساداتت مظلومی طبائی
 52. جعفرصادق محرر ذبیحی
 53. محمدمهدی سپهری
 54. مصطفی زارع اصغری