انجمن در اجرای ماده (10) اساسنامه ميتواند اشخاص حقوقي که توسط اعضاي خبره تشکيل شده‏‏اند را در چارچوب ضوابط مصوب ‏‏شوراي‏ عالي معرفي کند. در این راستا، آن گروه از موسسات حسابرسی که اکثریت شرکای آنها «حسابدار مستقل خبره» هستند به ترتیب الفبا به شرح زیر معرفی می‎شوند. علاقه‎مندان می‎توانند برای مشاهده جزئیات مربوط به هر موسسه بر روی نام آن کلیک کنند.

 

اطلاعات زیر بر اساس آخرین اطلاعات اعلام‎شده از سوی موسسات به دبیرخانه انجمن تنظیم شده است. هر گونه تغییر در اطلاعات مذکور بلافاصله پس از اعلام کتبی توسط  هر یک از موسسات در صفحه مربوطه اعمال خواهد شد.

ردیف مؤسسه عنوان کامل
1 آبتین روش آریا مؤسسه حسابرسی آبتین روش آریا
2 آرشین حساب مؤسسه حسابرسی آرشین حساب
3 آتیه نگر موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر
4 آرمان آروین پارس مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس
5 آرمان اندیش آگاه مؤسسه حسابرسی  آرمان اندیش آگاه
6 آریا روش مؤسسه حسابرسی آریا روش
7 آزمودگان مؤسسه حسابرسی آزمودگان
8 آزمون داده های پارس مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون داده های پارس
9 آزمون سامانه مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه
10 آئین بهروش موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین بهروش
11 ارقام نگر آریا مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
12 اصول پایه فراگیر مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر
13 ارکان سیستم مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم
14 اطمینان بخش و همکاران مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران
15 بهراد مشار مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار
16 بهمند مؤسسه حسابرسی بهمند
17 بهنود حساب مؤسسه حسابرسی بهنود حساب
18 بیات رایان مؤسسه حسابرسی بیات رایان
19 بیداران مؤسسه حسابرسی بیداران
20 بیلان گزارشگری موسسه حسابرسی بیلان گزارشگر
21 پردازش حساب هونام مؤسسه حسابرسی پردازش حساب هونام
22 تدبیرگران مستقل مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل
23 تلاش ارقام مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام
24 حافظ گام مؤسسه حسابرسی و خدمات حافظ گام
25 خبره مؤسسه حسابرسی خبره
26 داریا روش موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
27 رایمند و همکاران موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رایمند و همکاران
28 دش و همکاران مؤسسه حسابرسی دش و همکاران
29 رهنمودگران کاردان مؤسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان
30 سامان پندار مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
31 سخن حق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق
32 سیاق نوین جهان مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان
33 شراکت مؤسسه حسابرسی شراکت
34 شهود امین مؤسسه حسابرسی شهود امین
35 عامر مشاور تهران مؤسسه حسابرسی عامر مشاور تهران
36 فراز مشاور مؤسسه حسابرسی فراز مشاور
37 کاربرد ارقام مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام
38 مختار و همکاران مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران
39 مفاهیم حساب جامع مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع
40 مدیریت ممیز مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
41 مشاوران سرآمد کاوش مؤسسه حسابرسی مشاوران سرآمد کاوش (حسابداران رسمی)
42 همیار حساب مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
43 هوشمند نگر پویا مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت هوشمند نگر پویا
44 هادی حساب مؤسّسه حسابرسی هادی حساب تهران

 

  • فهرست اشخاص حقوقی (موسسات حسابرسی) و اشخاص حقیقی (شاغلین انفرادی، شاغلین در موسسات، شاغلین در سازمان حسابرسی، و غیرشاغلین) عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در وبگاه رسمی جامعه در دسترس علاقه‎مندان است.

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر