انجمن حسابداران خبره ایران در راستای راهبرد ترویج حرفه‌ای‌گری در حسابداری ایران، علاوه بر طراحی و اعطای عناوین عضویت خبره در شاخه‌های تخصصی "حسابدار مالی خبره"، حسابدار مدیریت خبره" و "حسابدار مستقل خبره" (موضوع ماده ۸ اساسنامه)، اقدام به طراحی و اعطای سایر گواهینامه‌های حرفه‌ای در زمینه‌های تخصصی زیر کرده است. هر یک از این گواهینامه‌ها، به داوطلبان واجد شرایطی اعطاء می‌شود، که موفق به گذراندن آزمون مربوط شوند. برای اطلاعات بیشتر درباره هر یک از گواهینامه‌های زیر بر روی عنوان آنها کلیک کنید:

  • گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل
  • دیپلم گزارشگری مالی بین‌المللی
  • گواهینامه ارزیاب خبره اوراق بهادار