سند راهبردی انجمن حسابداران خبره ایران برای دوره سه ساله منتهی به 31 شهریور 1397 پس از بحث و بررسی در جلسات شورای عالی سرانجام در جلسه مورخ 26 بهمن 1394 به تصویب رسید. مطابق این سند، چشم‎انداز و ماموریت انجمن برای دوره سه ساله مذکور به شرح زیر مقرر شده است:

 

چشم‎انداز (Vision):
بزرگترین و معتبرترین انجمن حرفه‎ای حسابداری در ایران به لحاظ شاخص‎های کمی و کیفی؛ و جزو سه انجمن حرفه‎ای حسابداری برتر در منطقه خاورمیانه.

بیانیه ماموریت (Mission):
انجمن حسابداران خبره ایران انجمنی حرفه‎ای، مستقل، غیر انتفاعی، و غیر سیاسی است که ماموریت‎های زیر را در ایران دنبال می‎کند:

  • رشد و بالندگی اعضاء به عنوان اصلی‎ترین سرمایه‎ی انجمن
  • کمک به اعتلای حرفه حسابداری از راه آموزش، پژوهش، و ارتقای دانش و مهارت فعالان حرفه
  • کمک به سازمان‎ها و ارزش‎آفرینی برای آنها از راه اعضاء
  • اعطای معتبرترین مدارک حرفه‎ای حسابداری در ایران

 

متن کامل سند راهبردی انجمن در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان قرار دارد.