موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با سابقه آموزشی بیش از 35 سال در راستای اهداف آموزش نیروی انسانی مورد نیاز جامعه کسب وکار کشور و توانمندسازی منابع انسانی و فراهم آوردن زمینه مناسب برای انجام مطالعات و پژوهش های لازم و برقراری ارتباط بین هیئت آموزشی و پژوهشی دانشگاهها با مدیران بخش های مختلف کسب وکار و مبادله دانش و تجربیات جهت تفاهم و همکاری بیشتر و ایجاد سازوکار مناسب برای شناسایی نیازهای آموزشی جامعه و تلاش در جهت استفاده از تجربیات کارآفرینان در داخل و خارج کشور، با دعوت از استادان برجسته رشته های حسابداری، مدیریت، اقتصاد، و زبانهای خارجی برای تدوین نیازهای آموزشی و پژوهشی جامعه کسب وکار فعالیت می کند.


این فعالیت از طریق مراکز آموزشی وابسته در تمام استانهای توسعه یافته است. در این راستا، دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی کوتاه مدت (ویژه مدیران، کارشناسان و صاحبان مشاغل) در زمینه های کاربردی مذکور با همکاری دانشگاه های معتبری همچون دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران و انجمن حسابداران خبره ایران طراحی، برنامه ریزی و برگزار می شود.

 

برای اطلاع بیشتر به وبگاه موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به نشانی www.iccim-ins.ir مراجعه فرمایید.