سند راهبردی انجمن حسابداران خبره ایران برای دوره سه ساله منتهی به 31 شهریور 1397 پس از بحث و بررسی در جلسات شورای عالی سرانجام در جلسه مورخ 26 بهمن 1394 به تصویب رسید. مطابق این سند، بخش‎های راهبردی انجمن به صورت زیر تعریف شده‎اند. برنامه‎ریزی و کنترل امور انجمن در چارچوب این بخش‎ها انجام می‎شوند:

  • پذیرش و آزمون
  • آموزش و کارآموزی
  • انتشارات
  • مجله حسابدار
  • سمینارها
  • پژوهش
  • روابط عمومی
  • وبگاه

 

متن کامل سند راهبردی انجمن در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان قرار دارد.