طبق مادۀ 8 اساسنامۀ انجمن (مصوب 23 تیر 1393، مجمع عمومی فوق‌العادۀ اعضاء): «اعضاي عادي انجمن پس از حداقل دو سال عضويت و احراز شرايطي شامل قبولي در آزمون تخصصي، کسب تجربۀ‏ کاري، و گذراندن دوره‌هاي آموزشي که ضوابط آن توسط ‏‏شوراي‏ عالي تعيين خواهد شد ميتوانند به عنوان "عضو خبره" در يک يا چند شاخۀ‏ تخصصي (از جمله، حسابدار مالی خبره، حسابدار مدیریت خبره، و حسابدار مستقل خبره) شناخته شوند.»

 

«آییننامۀ چگونگی احراز شرایط عضویت خبره»

انتصاب اعضای هیئتهای تشخیص صلاحیت سه‌گانۀ

در اجرای مادۀ فوق، پس از بحث و بررسی‌های کارشناسانه ابتدا در جلسۀ روز دوشنبه، 28 فروردین 1396، با تصویب «آییننامۀ چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» توسط شورای عالی انجمن، ضوابط مورد نیاز برای اعطای سه گواهینامۀ حرفه‌ای «حسابدار مالی خبره»، «حسابدار مدیریت خبره»، و «حسابدار مستقل خبره» تعیین شد. سپس، در جلسۀ روز دوشنبه، 29 خرداد 1396، اعضای هیتهای تشخیص صلاحیت سه‌گانۀ اعطای این عناوین خبرگی به مدت دو سال به شرح زیر منصوب شدند:

  • «هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مالی خبره» (به ترتیب الفبا): سیدمحمد باقرآبادی، غلامحسین دوانی، محسن غلامرضایی، دانیال محجوب،  مهدی مرادزادهفرد، علی هدایتی
  • «هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره» (به ترتیب الفبا):  محمود آل حبیب، امیر ابراهیم زاده، غلامحسین دوانی، منصور شمس احمدی، رحمتاله صادقیان، مزدک کاظم زاده، مجید میراسکندری، مهدی معین پور، و کاظم وادی زاده
  • «هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مستقل خبره» (به ترتیب الفبا): مصطفی باتقوا، هوشنگ خستوئی، غلامرضا سلامی، مهدی سوادلو، حسین سیادت‌خو، مجید شهبازی، و رضا یعقوبی

 

 

از طریق کانال رسمی انجمن در آپارات: فیلم مستند «ح: مثل حسابدار؛ مثل حرفه‌ای» با هدف تبیین اهداف انجمن حسابداران خبره ایران از ترویج گواهینامه‌های حرفه‌ای حسابداری در ایران منتشر شد

 

(برای مشاهده فیلم مستند «ح مثل حسابدار؛ مثل حرفه‌ای» که با هدف تبیین اهداف انجمن از 

ترویج گواهینامه‌های حرفه‌ای حسابداری در ایران تولید شده است، بر روی تصویر فوق کلیک کنید)

 

مقالات، میزگردها، گزارش‌ها و دیگر مطالبی که در ارتباط با گواهینامه‌های حرفه‌ای انجمن حسابداران خبره ایران در مجله حسابدار (ماهنامه انجمن) منتشر شده‌اند در پیوندهای زیر جهت مطالعه اعضای گرانمایه و دیگر علاقه‌مندان در دسترس هستند:

       آرشیو مجله حسابدار        

 

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر