اساسنامه انجمن حسابداران خبره ايران
(مصوب مجمع عمومي فوق العاده مورخ 23 تير 1393)

نسخه pdf اساسنامه را از اینجا دانلود کنید

 

  نام و هدف  

 • ماده 1- "انجمن حسابداران خبره ايران" به منظور اعتلا، گسترش و تامين استقلال حرفه‏ حسابداري، فراهم کردن شرايط و فرصت‏‏ هاي مناسب جهت رشد شاغلان در حرفه، گردآوري و تجهيز امکانات اعتلاي سطح آگاهي و تخصص حرفه ‏‏اي و مشارکت هر چه بيشتر افراد با صلاحيت در زمينه‏ خدمات حرفه‏‏ اي مورد نياز جامعه تشکيل شده است.
  • تبصره- حرفه حسابداري که در اين اساسنامه اختصاراً "حرفه" ناميده مي‏‏ شود شامل کليه‏ شاخه‎هاي حسابداري، حسابرسي، و امور مالي و فعاليت‎هاي مرتبط است.
 • ماده 2- انجمن حسابداران خبره‏ ايران که در اين اساسنامه "انجمن" ناميده مي‏‏ شود انجمن غيرانتفاعي و غيرسياسي است.
 • ماده 3- اهداف انجمن عبارتند از:
  • الف. فراهم آوردن زمينه‏ مشارکت همه جانبه تمامي افراد صلاحيت دار در تعيين سرنوشت حرفه،
  • ب. استفاده از فنون و تجارب پيشرفته‏ حرفه‏‏ اي در دنيا باتوجه به اهداف ملي و با رعايت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور بالابردن سطح معلومات حرفه‏‏ اي اعضا و ديگر علاقه‎مندان،
  • پ. وضع رهنمودهاي حرفه‏‏ اي براي اعضا و ديگر فعالان حرفه با رعايت قوانين و مقررات جاري کشور،
  • ت. تدوين آيين رفتار و موازين حرفه‏‏ اي و نظارت بر عملکرد اعضا،
  • ث. تقويت روحيه‏ پژوهش و تتبع و ابتکار در زمينه‎هاي علمي و عملي حرفه،
  • ج. بررسي و تلاش براي حل مسائل و مشکلات مرتبط با حرفه در سطح کشور و ارائه‏ي پيشنهادهاي مقتضي در اين زمينه و نيز ارائه‏ مشاوره‏‏ هاي لازم به دولت و مراجع قانون‏گذاري و ديگر سازمان‏‏ها در صورت درخواست،
  • چ. ايجاد امکانات لازم براي برقراري ارتباط صحيح و منطقي رفتاري و فني بين اعضا،
  • ح. فراهم کردن امکانات آموزشي لازم در جهت ارتقاي سطح دانش افراد در حرفه و برگزاري دوره‏‏ هاي آموزشي و سمينارها،
  • خ. سعي و اهتمام در جهت نشان دادن نقش اساسي و اصولي حرفه در اقتصاد مملکت،
  • د. ايجاد زمينه‏  مناسب براي حمايت از اعضاء در اجراي اصول و ضوابط حرفه ‏‏اي، و
  • ذ. کمک به ايجاد شرايط و امکانات کار براي اعضا به طور يکسان.

 

  مدت  

 • ماده 4- مدت انجمن نامحدود است.

 

  مراکز و شعب  

 • ماده 5- مرکز انجمن در تهران است. تاسيس دفترها و شعبه ‏‏هاي فرعي در شهرهاي ديگر با تصويب ‏‏شوراي‏ عالي و پس از کسب مجوز از وزارت کشور (استانداري‎هاي ذيربط) بلامانع است.


  شرايط عضويت عادي، خبره و افتخاري  

 • ماده 6- شرايط عضويت عادي افراد در انجمن به شرح زير است:
  • الف. اعلام التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،
  • ب. دارا بودن حداقل درجه‏ کارشناسي يا معادل آن در رشته‏ حسابداري يا رشته ‏‏هاي مرتبط. تعيين درجه‏  معادل کارشناسي و رشته ‏‏هاي مرتبط، حسب مورد، طبق آيين‏‏ نام ه‏‏اي صورت مي‏‏ گيرد که توسط ‏‏شوراي‏ عالي تصويب مي‏‏ شود.
  • پ. حداقل سه سال سابقه کار حرفه‏‏ اي که حداقل دو سال آن بعد از اخذ درجه‏ کارشناسي باشد. ضوابط مربوط به سابقه کار از نظر تنوع و کفايت تجربه طبق آيين‏‏ نامه‏ مصوب ‏‏شوراي‏ عالي تعيين مي‏‏ شود.
  • ت. دارا بودن حسن شهرت و صلاحيت اخلاقي و اعتقاد و تعهد به شئون حرفه ‏‏اي به تشخيص کارگروه پذيرش و آزمون اعضا و تاييد ‏‏شوراي‏ عالي
  • ث. پذيرفته شدن در آزمون طبق آيين‏‏ نامه‏‏ اي که به تصويب ‏‏شوراي‏ عالي مي‏‏ رسد.
   • تبصره 1- کار حرفه‏‏ اي عبارت است از تصدي در امور حسابداري و حسابرسي، مالي، کارشناسي و مشاوره مالي، ارزيابي سهام و تهيه و ارائه‏ طرح و اجراي سامانه‏ هاي مالي.
   • تبصره 2- در مورد دارندگان مدارک کارشناسي ارشد به بالا، به تشخيص کارگروه پذيرش و آزمون اعضا، يک سال تجربه از سوابق تجربي مورد لزوم (به شرح بند پ بالا) کاسته خواهد شد.
   • تبصره 3- سابقه‏ کار حرفه ‏‏اي قبل از اخذ درجه‏ ي کارشناسي طبق آيين‏‏ نامه ‏‏اي که به تصويب ‏‏شوراي ‏عالي خواهد رسيد محاسبه مي‏‏ شود.
 • ماده 7- انجمن مي‏‏ تواند شخصيت‏‏ هاي علمي و حرفه‎اي را که به نحوي از انحا در اعتلا و گسترش حرفه موثر بوده ‏‏اند براساس آيين‏‏ نامه‏  مصوب ‏‏شوراي‏ عالي به عنوان "عضو افتخاري" بپذيرد.
 • ماده 8- اعضاي عادي انجمن پس از حداقل دوسال عضويت و احراز شرايطي شامل قبولي در آزمون تخصصي، کسب تجربه‏ کاري، و گذراندن دوره ‏‏هاي آموزشي که ضوابط آن توسط ‏‏شوراي‏ عالي تعيين خواهد شد مي‎توانند به عنوان "عضو خبره" در يک يا چند شاخه‏ تخصصي شناخته شوند.
 • ماده 9- نظارت بر فعاليت حرفه ‏‏اي اعضاي خبره به عهده انجمن است؛ و در صورت دريافت شکايات از کار حرفه‏‏ اي اعضاي خبره، انجمن طبق آيين‏‏نامه‏ انضباطي مصوب ‏‏شوراي‏ عالي به شکايات رسيدگي خواهد کرد. اعضاي خبره بايد برنامه‏ آموزش حرفه‏‏ اي مستمر را طبق آيين‎نامه‏‏ مصوب ‏‏شوراي‏ عالي انجام دهند.
 • ماده 10- اشخاص حقيقي به عضويت انجمن پذيرفته مي‏‏ شوند. با اين حال، انجمن مي تواند اشخاص حقوقي که توسط اعضاي خبره تشکيل شده‏‏ اند را طبق ضوابط مصوب ‏‏شوراي‏ عالي معرفي کند.

 

  وروديه و حق عضويت  

 • ماده 11- هر متقاضي در صورت پذيرفته شدن به عنوان عضو انجمن بايد حداکثر پس از يک ماه از تاريخ ابلاغ دبيرخانه، وروديه و حق‏‏ عضويت نخستين سال عضويت را بپردازد. اعضا موظفند حق‏‏ عضويت سالانه‏ انجمن را حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ آغاز سال مالي انجمن بپردازند. ‏‏شوراي‏ عالي اختيار دارد بر اساس ضوابطي که تصويب مي‎کند، شرايط اخذ تفاوت، تعليق، خاتمه‏  عضويت، و پذيرش مجدد اعضايي که حق‎عضويت سالانه‏  انجمن را در موعد مقرر پرداخت نکرده‎اند تعيين کند.
  • تبصره 1- مبالغ وروديه و حق عضويت به پيشنهاد ‏‏شوراي‏ عالي و با تصويب مجمع عمومي عادي تعيين خواهد شد.
  • تبصره 2- متقاضيان عضويت پس از احراز شرايط عضويت و پرداخت وروديه به عضويت انجمن در خواهند آمد.

 

  ارکان انجمن  

 • ماده 12- انجمن داراي ارکان زير است:
  • (الف) مجامع عمومي
  • (ب) ‏‏شوراي ‏عالي
  • (پ) بازرسان
   • تبصره- انجمن داراي دبيرخانه ‏‏اي است که زير نظر رئيس ‏‏شوراي‏ عالي انجام وظيفه مي‏‏ کند. اداره‏ سازمان اجرايي و اداري و مسئوليت اداره‏ دبيرخانه با "دبيرکل" انجمن است؛ که از بين اعضاي انجمن و خارج از اعضاي ‏‏شوراي‏ عالي، به پيشنهاد رئيس ‏‏شوراي‏ عالي و تصويب ‏‏شوراي‏ عالي منصوب مي‏‏ شود.

 

  مجامع عمومي  

 • ماده 13- مجامع عمومي عبارتند از: عادي يا عادي به طور فوق‏‏ العاده، و فوق‏‏ العاده. مجمع عمومي عادي حداقل هر سال يک بار و در صورت لزوم به طور فوق‎العاده نيز تشکيل خواهد شد.
 • ماده 14- مجامع عمومي انجمن به دعوت رئيس ‏‏شوراي‏ عالي و در غياب او نايب رئيس ‏‏شوراي‏ عالي تشکيل خواهد شد. هم‏چنين تقاضاي تشکيل جلسه‏ مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق‏‏ العاده ممکن است توسط حداقل يکصد نفر از اعضاي انجمن به عمل آيد. در اين صورت درخواست توسط متقاضيان تشکيل جلسه با قيد دستور جلسه مورد نظر کتباً به دبيرخانه‏ انجمن تسليم و رسيد دريافت مي‏‏ شود. سپس رئيس ‏‏شوراي ‏عالي موظف است موضوع مورد درخواست را در نخستين جلسه‏ ‏‏شوراي‏ عالي براي انطباق با اساسنامه و اخذ مصوبه‏ ‏‏شوراي‏ عالي طرح و در صورت تطبيق، مجمع عمومي مورد تقاضا را وفق ماده‏ 15 دعوت کند. هر گاه ‏‏شوراي‏ عالي بر خلاف مقررات اين ماده و بدون اعلام دليل از دعوت مجمع خودداري کند درخواست‎کنندگان مي‏‏ توانند دعوت مجمع را از بازرس خواستار شوند؛ و بازرس مکلف خواهد بود که با رعايت تشريفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت کند. وگرنه متقاضيان مي‏ توانند راساً با رعايت مقررات ماده‏ 15 به دعوت مجمع عمومي مبادرت ورزند.
  • تبصره‏- مجامع عمومي بايد با تاييد و هماهنگي قبلي با وزارت کشور برگزار شوند.
 • ماده 15- دعوت به هر مجمع عمومي بايد از طريق انتشار آگهي در روزنامه‏ کثيرالانتشار يا دعوتنامه‏ کتبي يا ساير طرق اطلاع‏‏ رساني از جمله تارنماي(وب‏سايت) انجمن صورت گيرد. فاصله‏ آگهي و تشکيل مجمع عمومي نبايد کمتر از پانزده (15) روز و بيشتر از سي (30) روز باشد. در دعوتنامه بايد دستورجلسه، محل، روز و ساعت تشکيل مجمع قيد شود.
 • ماده 16- حدنصاب تشکيل جلسه‏ مجمع عمومي عادي در نوبت اول حضور بيش از 50 درصد اعضاي واجد شرايط راي‎دادن است. در صورت حاصل نشدن اکثريت پيش‏‏ گفته، نوبت دوم مجمع يک ساعت پس از زمان تعيين‎شده براي جلسه‏ نوبت اول تشکيل و با حضور هر تعداد از اعضا رسميت خواهد يافت. تصميمات در مجمع عمومي عادي اعم از سالانه يا به طور فوق ‏العاده همواره با موافقت حداقل نيمي از آراي حاضران اتخاذ مي‏‏ شود.
 • ماده 17- حد نصاب تشکيل جلسه‏ مجمع عمومي فوق‏‏ العاده نيز همانند مجمع عمومي عادي است مگر جلسه‏ نوبت دوم که حضور حداقل يکصد (100) نفر از اعضاي واجد شرايط راي‎دادن ضروري است. تصميمات در مجمع عمومي فوق ‏‏العاده همواره با موافقت حداقل دو سوم آراي حاضران اتخاذ مي ‏‏شود.
 • ماده 18- اعضايي واجد شرايط راي‎دادن محسوب مي‏‏ شوند که بدهي بابت حق عضويت نداشته باشند.
 • ماده 19- اعمال راي اعضا در مجامع عمومي صرفاً حضوري است و اعضا نمي ‏‏توانند راي خود را از طريق وکالت به ديگران واگذار کنند.
 • ماده 20- براي اداره‏ جلسات مجامع عمومي پس از احراز رسميت جلسه و اعلام آن توسط رئيس ‏‏شوراي‏ عالي و در غياب او نايب رئيس ‏‏شوراي ‏عالي، از بين اعضاي حاضر در جلسه هيأت رئيسه‏ مجمع مرکب از يک نفر رئيس، دو نفر ناظر، و يک منشي انتخاب مي‎شود. در جلسات مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق‎العاده فقط موضوع‏‏ هايي مطرح مي‏ شوند که در دستور جلسه قيد شده باشند.
  • تبصره- اعضاي هيئت رئيسه‏ مجمع عمومي عادي از بين اعضايي انتخاب مي ‏‏شوند که نامزد عضويت در ‏‏شوراي ‏عالي نيستند.
 • ماده 21- جلسات مجمع عمومي ممکن است بنا به درخواست اکثريت اعضاي حاضر در مجمع، به عنوان تنفس، تعطيل شود؛ و به روز و وقت ديگري که در همان جلسه اعلام خواهد شد و ديرتر از دو هفته بعد نخواهد بود موکول شود. در جلسات بعدي موضوعي به جز آن چه از مفاد دستور جلسه اول باقي مانده است مطرح نخواهد شد. رعايت تشريفات مربوط به دعوت مجمع عمومي، اعم از عادي يا فوق العاده در مورد جلسات بعدي که ادامه‏ جلسه‏  اول باشد الزامي نيست؛ و حد نصاب تشکيل جلسه‏ اول ملاک رسميت جلسات بعد خواهد بود.
 • ماده 22- مجمع عمومي عادي سالانه ظرف مدت چهار ماه پس از پايان سال مالي انجمن و مجمع عمومي عادي به طور فوق ‏‏العاده و نيز مجمع عمومي فوق ‏‏العاده هر گاه که ضرورت پيدا کند تشکيل خواهد شد.
  • تبصره- تصميم‏‏ هايي که در مجامع عمومي انجمن گرفته مي‏‏ شود براي همه‏ اعضاي انجمن اعم از حاضر و غايب معتبر و لازم ‏‏الاجرا است.

 

  وظايف مجامع عمومي  

 • ماده 23- وظايف مجامع عمومي انجمن به قرار زير است:
  • الف- وظايف مجامع عمومي عادي اعم از سالانه يا به‏ طور فوق ‏‏العاده علاوه بر موارد ديگر مذکور در اين اساسنامه به شرح زير است:
   • 1- بررسي و تصويب عملکرد ‏‏شوراي‏ عالي و تصويب صورت‏‏ هاي مالي ارائه‎شده توسط ‏‏شوراي‏ عالي پس از استماع گزارش بازرس،
   • 2- انتخاب اعضاي اصلي و علي‏‏ البدل ‏‏شوراي‏ عالي و تعيين حق ‏‏الزحمه‏ آنان،
   • 3- انتخاب بازرسان اصلي و علي ‏‏البدل و تعيين حق‎الزحمه‏ آنان،
   • 4- عزل هر يک از اعضاي ‏‏شوراي‏ عالي،
   • 5- بررسي و تصويب برنامه و خط‏‏ مشي کلي پيشنهادي ‏‏شوراي‏ عالي،
   • 6- تعيين وروديه و حق عضويت سالانه‏ اعضا،
   • 7- تعيين روزنامه‏ کثيرالانتشار، و
   • 8- تصويب آيين‏‏ نامه‏ انضباطي و رفتار حرفه ‏‏اي و آيين‎نامه‏ انتخابات اعضاي شوراي‏ عالي به پيشنهاد ‏‏شوراي‏ عالي.
  • ب) وظايف مجمع عمومي فوق‏‏ العاده به شرح زير است:
   • 1- هرگونه تغيير در اساسنامه به پيشنهاد ‏‏شوراي‏ عالي، و
   • 2- تصميم‏‏ گيري نسبت به هر موضوع ديگري که در دستور جلسه قرار گرفته است و طبق مقررات اساسنامه از وظايف مجمع عمومي عادي و در صلاحيت ‏‏شوراي‏ عالي نيست.

 

  شوراي‏ عالي  

 • ماده 24- ‏‏شوراي‏ عالي انجمن مرکب از نه (9) نفر است که با رأي مخفي از بين اعضايي انتخاب مي‏‏ شوند که حداقل سه سال سابقه ي عضويت در انجمن دارند. نحوه‏ ي انتخاب اعضاي شوراي‏ عالي طبق آيين‏نامه‏ ي مصوب مجمع عمومي عادي است.
  • تبصره 1- هنگامي که شريک يا کارمند استخدامي يک موسسه‏ ي حرفه ‏‏اي عضو ‏‏شوراي‏ عالي است شخص ديگري از آن موسسه‏ حرفه‏‏ اي نمي‏‏ تواند نامزد عضويت در ‏‏شوراي‏ عالي شود. همچنين، در مواردي که از يک موسسه‏ حرفه‏‏ اي چند نفر نامزد عضويت در ‏‏شوراي‏ عالي باشند، تنها يک نفر که نسبت به نامزدهاي ديگر آن موسسه‏ حرفه‏‏ اي راي بيشتري دارد، مي‏‏ تواند به عضويت ‏‏شوراي‏ عالي درآيد. در هر حال، عضويت بيش از يک نفر از اعضاي يک موسسه‏ ي حرفه‏‏ اي در ‏‏شوراي‏ عالي؛ يا انتخاب بازرسان از بين اعضاي شاغل در موسسه ‏ي حرفه‎اي که يک نفر از آن موسسه عضو ‏‏شوراي ‏عالي است، مجاز نيست.
  • تبصره 2- اکثريت اعضاي اصلي ‏‏شوراي‏ عالي بايد عضو خبره باشند. مادامي که اين اکثريت احراز نشده باشد؛ به ترتيب آراء، از عضو علي ‏‏البدل خبره براي جايگزيني آخرين عضو اصلي که خبره نيست دعوت به عمل مي‎آيد.
 • ماده 25- علاوه بر اعضاي اصلي ‏‏شوراي‏ عالي هر سال 3 نفر به عنوان عضو علي ‏‏البدل ‏‏شوراي‏ عالي به ترتيب پيش‎گفته انتخاب خواهند شد. در صورت فوت، استعفا، غيبت مداوم به تشخيص ‏‏شوراي‏ عالي، معذوريت، ممنوعيت قانوني، يا عزل هر يک از اعضاي اصلي، اعضاي علي‏‏ البدل به ترتيب اولويت از لحاظ شمار آرا و با رعايت مفاد تبصره ‏هاي 1 و 2 ماده‏ 24 و به دعوت ‏‏شوراي ‏عالي براي باقي‏مانده‏ مدت ماموريت جانشين اعضاي نامبرده در ‏‏شوراي‏ عالي مي‏‏ شوند.
 • ماده 26- هر يک از اعضاي ‏‏شوراي‏ عالي که در هر سال بدون عذر موجه سه جلسه پشت سر هم يا شش جلسه پراکنده غيبت داشته باشد، خود به خود مستعفي تلقي مي‏‏ شود.
 • ماده 27- مدت مأموريت اعضاي اصلي ‏‏شوراي‏ عالي سه سال است. هر سال يک سوم اعضاي ‏‏شوراي‏ عالي، بر حسب قدمت عضويت در ‏‏شوراي‏ عالي، خارج و با رعايت مفاد تبصره‏ هاي 1 و 2 ماده‏ 24 به جاي آنان اعضاي جديد انتخاب مي‏‏ شود. هيچ يک از اعضا نمي‏‏ تواند بيش از سه سال متوالي عضو ‏‏شوراي‏ عالي باشند.
 • ماده 28- اعضاي ‏‏شوراي‏ عالي پس از خاتمه‏ مدت سه سال موضوع ماده‏ 27 تا هنگامي که اعضاي جديد ‏‏شوراي‏ عالي انتخاب نشده باشند به کار خود ادامه خواهند داد.
 • ماده 29- اعضاي ‏‏شوراي‏ عالي در نخستين جلسه پس از برگزاري هر مجمع عمومي عادي سالانه، از بين خود يک "رئيس"، يک "نايب رئيس"، و يک "خزانه‎دار" به مدت يک سال انتخاب مي‏‏ کنند. نايب رئيس ‏‏شوراي ‏عالي، در غياب رئيس، مسئوليت رياست جلسه را برعهده دارد. هم‏چنين، ‏‏شوراي عالي يک نفر را از بين اعضاي ‏‏شوراي‏ عالي يا خارج از آن به عنوان "دبير" جلسات برمي‏‏ گزيند. تغيير هر يک از سمت‏‏ هاي يادشده مشروط به انتخاب جايگزين، در هر زمان براي باقي‎مانده دوره‏ تصدي ‏‏شوراي‏ عالي است.
 • ماده 30- رئيس ‏‏شوراي‏ عالي به عنوان نماينده‏ ‏‏شوراي‏ عالي در موضوع‏‏ هاي حرفه ‏‏اي شامل شرکت در همايش ‏‏ها و نشست‏‏ هاي حرفه ‏‏اي، جلسه‏‏ هاي مراجع قانوني، و تشکل هاي ديگر، براي بحث درباره‏ موضوعاتي که به حرفه‏ حسابداري مربوط مي‏‏ شود و نيز ارائه‏ نظرات انجمن تعيين مي‏‏ شود.
 • ماده 31- جلسه‏‏ هاي ‏‏شوراي‏ عالي، به دعوت رئيس يا تصويب ‏‏شوراي‏ عالي، هر دو هفته يک بار و در صورت نياز در هر زمان که لازم تشخيص داده شود، تشکيل مي‏‏ شود. جلسه ‏‏ها با حضور اکثريت اعضاي ‏‏شوراي ‏عالي رسميت مي‏‏ يابد؛ و تصميم‏‏ ها با حداقل پنج راي موافق معتبر است. دعوت از اشخاصي غير از اعضاي ‏‏شوراي‏ عالي براي شرکت در جلسه‏ ‏‏شوراي‏ عالي با موافقت قبلي ‏‏شوراي‏ عالي ممکن است.
 • ماده 32- صورت‏جلسه‏ ‏‏شوراي‏ عالي در همان جلسه تنظيم و خوانده مي‏‏ شود و توسط اعضاي حاضر در جلسه امضا مي‏‏ شود. مصوبه‏‏ هاي ‏‏شوراي ‏عالي به منزله‏ ابلاغيه به دبيرکل است.
 • ماده 33- دبيرکل در همه جلسه‏‏ هاي ‏‏شوراي‏ عالي شرکت مي‏‏ کند؛ مگر در مواردي که ‏‏شوراي ‏عالي حضور وي را ضروري نداند.

 

  وظايف و اختيارات شوراي عالي  

 • ماده 34- ‏‏شوراي‏ عالي براي اداره‏ امور انجمن به جز مواردي که در صلاحيت مجامع عمومي است، داراي کليه اختيارات در حدود مقررات اين اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي است؛ و به ويژه عهده ‏‏دار وظايف زير است:
  • الف. فراهم آوردن زمينه‏ تحکيم و پيشرفت موازين علمي و عملي و فني و حرفه‏‏ اي اعضاي انجمن،
   • تبصره- ‏‏شوراي‏ عالي در اجراي اين وظيفه مجاز است رأسا نسبت به انجام مسائل و موارد مطرح‎شده تصميم‏‏ گيري کند، و بر اجراي تصميمات گرفته‎شده نظارت نمايد؛ يا انجام مراتب را در وظيفه‏ گروهي از اعضاي انجمن قرار دهد.
  • ب. انتخاب دبيرکل و تفويض بخشي از اختيارات خود به وي،
  • پ. تشکيل کارگروه‏‏ هاي لازم براي کمک به پيشبرد اهداف انجمن، تعيين شمار اعضاي کارگروه‎ها، و انتخاب اعضاي کارگروه‏‏ ها،
  • ت. تصويب آيين ‏‏نامه‏ چگونگي تشکيل و وظايف کارگروه‏‏ ها،
   • تبصره- نظارت بر انجام وظايف کارگروه‏‏ ها با ‏‏شوراي‏ عالي است. براي اين منظور در هر کارگروه يک نفر از اعضاي ‏‏شوراي‏ عالي با عنوان عضو رابط ‏‏شوراي‏ عالي با کارگروه حضور مي‏‏ يابد.
  • ث. تصويب بودجه‏ انجمن،
  • ج. نظارت بر مخارج جاري انجمن و تهيه‏ گزارش سالانه و صورت‏‏ هاي مالي شامل ترازنامه و حساب درآمد و هزينه‏ سالانه و تقديم آنها به مجمع عمومي عادي سالانه،
  • چ. تاييد نهايي پذيرش اعضاي جديد طبق مقررات اين اساسنامه،
  • ح. برقراري ارتباط با انجمن‏‏ ها و کانون‏‏ ها و مجامع مشابه بين‏‏ المللي پس از تأييد مراجع صلاحيت‎دار و طبق مقررات کشور،
  • خ. تعيين ضوابط عزل و نصب کارکنان اداري و دفتري انجمن و تعيين ضوابط پرداخت حقوق آنان،
  • د. تعيين صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي ‏‏شوراي‏ عالي يا اشخاص ديگر و حق توکيل و عزل وکيل ولو کراراً،
  • ذ. خريد و فروش و اجاره و استيجاره و ساير معاملات در مورد اموال منقول و غيرمنقول و عقد و امضاي هرگونه قرارداد براي رهن دادن و رهن گرفتن و اخذ اعتبار و استقراض براي نيازمندي‎هاي انجمن،
  • ر. رسيدگي و تصميم‏‏ گيري و اعمال تنبيهات انضباطي در مورد اعضا طبق مقررات آيين‏‏نامه‏ انضباطي موضوع ماده‏ 41 اين اساسنامه،
  • ز. رسيدگي و تصميم‏‏ گيري در مورد گزارش ‏‏ها و پيشنهادهاي رسيده از کارگروه‏‏ ها و اعمال مقررات در حدود آيين‏‏نامه ‏‏هاي مربوط،
  • ژ. تعليق يا اخراج هر يک از اعضاي انجمن به استناد مقررات اساسنامه و آيين‏‏نامه‏ انضباطي و رفتار حرفه‏‏ اي؛ و رفع تعليق اعضاي تعليق‎شده و پذيرش مجدد اعضاي اخراج‎شده،
   • تبصره- ‏‏شوراي ‏عالي حق اخراج عضوي را که به هر عنوان و سمت از جانب مجمع عمومي وظيفه يا مأموريتي به وي محول شده است، طي مدت مأموريت، ندارد. تصميم‏‏ گيري در اين‏گونه موارد با مجمع عمومي عادي است.
  • س. پيشنهاد هرگونه تغيير در اساسنامه‏ انجمن به مجمع عمومي فوق‏‏ العاده،
  • ش. اجراي تصميمات مجامع عمومي، و
  • ص. اعلام آمادگي به بازرس، حداقل يک ماه پيش از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه براي رسيدگي و بررسي حساب‏ هاي انجمن به منظور تهيه و تسليم گزارش بازرس يا بازرسان به مجمع مزبور.

 

  بازرسان  

 • ماده 35- در هر جلسه‏ مجمع عمومي عادي سالانه دو نفر از حسابداران رسمي شاغل عضو انجمن، به غير از اعضاي ‏‏شوراي‏ عالي يا شرکاي آنان، براي مدت يک سال به سمت بازرسان اصلي و علي ‏‏البدل انجمن انتخاب خواهند شد. در صورت فوت يا استعفا يا معذوريت يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس اصلي از بازرس علي ‏‏البدل براي انجام کار بازرسي انجمن دعوت خواهد شد. بازرسان منتخب بايد قبول سمت را کتباً به ‏‏شوراي ‏عالي اطلاع دهند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
 • ماده 36- بازرس موظف است صورت‏‏ هاي مالي انجمن را مورد رسيدگي قرار دهد و گزارش رسيدگي‏‏ هاي خود را حداقل پانزده (15) روز پيش از تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي در اختيار ‏‏شوراي‏ عالي بگذارد؛ تا به پيوست صورت‏‏ هاي مالي انجمن و گزارش سالانه‏ ‏‏شوراي‏ عالي به مجمع عمومي عادي تسليم و در دسترس اعضاي انجمن قرار گيرد.

 

  ساير مقررات  

 • ماده 37- سال مالي انجمن از اول مهرماه هر سال شمسي آغاز مي‏‏ شود و در پايان شهريورماه سال بعد پايان مي ‏‏يابد.
 • ماده 38- انجمن و اعضاي وابسته به آن، به نام انجمن، حق فعاليت سياسي يا وابستگي به احزاب و گروه‏‏هاي سياسي را ندارند.
 • ماده 39- طرح ‏‏ها، برنامه‏‏ ها و ديگر اقداماتي که با سازمان‏‏ هاي دولتي ارتباط دارد پس از کسب موافقت ‏‏شوراي‏ عالي به اجرا در خواهد آمد.
 • ماده 40- اعضاي انجمن و هم‏‏چنين اعضايي که به هر ترتيب از عضويت انجمن خارج مي ‏‏شوند يا فوت مي ‏‏کنند نه شخصاً و نه از طرف قائم ‏‏مقام قانوني آنان هيچ‏گونه حقي نسبت به دارايي‏‏ هاي انجمن ندارند.
 • ماده 41- مقررات عمومي انجمن و ضوابط حرفه اي و حدود و نحوه‏ اعمال مجازات اعضا طبق آيين‏‏نامه‏ انضباطي و رفتار حرفه اي پيشنهادي ‏‏شوراي‏ عالي و مصوب مجمع عمومي تعيين و اجرا خواهد شد.
 • ماده 42- در صورتي که تصميم به انحلال انجمن گرفته شود يا انجمن به هر علتي منحل شود؛ مجمع عمومي فوق ‏‏العاده عده‏ لازم را براي تصفيه‏ امور انجمن انتخاب خواهد کرد تا طبق مقررات مربوط اقدامات لازم را انجام دهند. در صورت انحلال همه‏ دارايي انجمن اعم از نقد يا غيرنقد و منقول و غيرمنقول پس از تصفيه‏ بدهي و وصول مطالبات انجمن با نظارت نماينده‏ وزارت کشور به يکي از مؤسسات خيريه‏ داخل کشور واگذار خواهد شد.
 • ماده 43- هرگونه تغيير در اين اساسنامه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق‏‏ العاده برسد.
 • ماده 44- اين اساسنامه شامل 44 ماده و 15تبصره در تاريخ 23 تير 1393 به تصويب مجمع عمومي فوق‎العاده رسيد و جايگزين اساسنامه‏ قبلي شد.