طبق ماده (3) اساسنامه اهداف انجمن عبارتند از:

 • الف- فراهم آوردن زمینه مشارکت همه جانبه تمامی افراد صلاحیتدار در تعیین سرنوشت حرفه،
 • ب- استفاده از فنون و تجارب پیشرفته حرفه ای در دنیا با توجه به اهداف ملی و با رعایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور بالابردن سطح معلومات حرفه ای اعضا و دیگر علاقه مندان،
 • پ- وضع رهنمودهای حرفه ای برای اعضا و دیگر فعالان حرفه با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور،
 • ت- تدوین آیین رفتار و موازین حرفه ای و نظارت بر عملکرد اعضا،
 • ث- تقویت روحیه پژوهش و تتبع و ابتکار در زمینه‎های علمی و عملی حرفه،
 • ج- بررسی و تلاش برای حل مسائل و مشکلات مرتبط با حرفه در سطح کشور و ارائه پیشنهادهای مقتضی در این زمینه و نیز ارائه مشاوره های لازم به دولت و مراجع قانونگذاری و دیگر سازمانها در صورت درخواست،
 • چ- ایجاد امکانات لازم برای برقراری ارتباط صحیح و منطقی رفتاری و فنی بین اعضا،
 • ح- فراهم کردن امکانات آموزشی لازم در جهت ارتقای سطح دانش افراد در حرفه و برگزاری دوره های آموزشی و سمینارها،
 • خ- سعی و اهتمام در جهت نشان دادن نقش اساسی و اصولی حرفه در اقتصاد مملکت،
 • د- ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از اعضاء در اجرای اصول و ضوابط حرفه ای، و
 • ذ- کمک به ایجاد شرایط و امکانات کار برای اعضا به طور یکسان.