بی­طرفی بدین معنا است که یک شرکت نمی­تواند اطلاعاتی را برای ترجیح دادن یک دسته از گروه­های ذینفع بر گروهی دیگر انتخاب کند. فراهم کردن اطلاعات بی­طرفانه یا بدون سوگیری باید دراولویت باشد. برای مثال, شرکت­های تنباکو همانند توباکو امریکن بریتیش[1] (بریتانیا) نباید اطلاعات دعاوی قضایی بی­شماری که به دلیل مشکلات سلامت مربوط به تنباکو ثبت شده­اند در یادداشت­های همراه صورت­های مالی پنهان کنند – حتی اگر چنین افشائی برای شرکت خسارت­آور باشد.

بی­طرفی در قاعده­گذاری تحت حملات فزاینده­ای بوده­است. برخی اظهار می­کنند که IASB نباید اعلامیه­های رسمی که باعث ایجاد تاثیرات نامطلوب اقتصادی در یک صنعت یا شرکت می­شوند را منتشر کند. ما مخالف هستیم. قواعد حسابداری (و فرآیند استانداردگذاری) باید بدون سوگیری باشند, در غیر این صورت, دیگر صورت­های مالی معتبری نخواهیم داشت. بدون صورت­های مالی معتبر, افراد دیگر از این اطلاعات استفاده نخواهندکرد. انجام یک مقایسه نشان می­دهد که نکته چیست: افراد بسیاری روی مسابقات بوکس شرط­بندی می­کنند, زیرا فرض می­شود چنین رقابت­هایی از پیش تعیین­شده نیستند. اما هیچ­کس روی مسابقات کشتی­کج شرط­بندی نمی­کند. چرا؟ زیرا فرض عموم مردم این است که این مسابقات کشتی­کج نمایشی و فریب­کارانه هستند. اگر اطلاعات مالی دارای سوگیری یا فریب­کاری باشند, عموم مردم اعتماد خود را نسبت به ‌آن‌ها از دست خواهند داد و دیگر از آن­ها استفاده نخواهند کرد.

لازم به توضیح است با تغییراتی که در نسخه های 2010 و 2018 چهارچوب نظری گزارشگری مالی ایجاد شد، ویژگی های کیفی اطلاعات مالی به شرح زیر تغییر کرد:

در ایران هنوز (سال 1401-1402) چهارچوب نظری گزارشگری مالی بر اساس ترجمه ای که از نسخه 1989 چهارچوب بین المللی صورت گرفته است

 

منبع: کتاب حسابداری میانه بر اساس IFRS  نوشته کیسو و ویگانت، ترجمه دکتر علی رضا رامروز، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

[1] British American Tobacco