• ضامن اسناد خزانه اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و در زمان سررسید، خزانه‌داری کل کشور مبلغ اسمی اوراق را به‌حسابی نزد بانک عامل واریز کرده سپس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مبلغ اسمی را به شماره‌حساب بانکی دارندگان اوراق واریز خواهد کرد. ازاین‌رو اسناد خزانه اسلامی ریسک نکول نخواهند داشت.
  • قیمت اسناد خزانه اسلامی با در نظر گرفتن دو عامل نرخ سود مورد انتظار بازار و فاصله تا سررسید اوراق تعیین‌شده و قیمت‌گذاری آن از طریق محاسبه ارزش فعلی جریانات آتی به دست می‌آید؛ بنابراین برای محاسبه ارزش فعلی اسناد خزانه اسلامی کافی است مبلغ اسمی اوراق با توجه به نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذار و زمان باقی‌مانده تا سررسيد تنزيل شود، همچنین با افزایش نرخ بازده مورد انتظار بازار، قیمت بازاری اسناد خزانه اسلامی کاهش خواهد یافت.
  • هرچه به سررسید نزدیک می‌شویم، قیمت اسناد خزانه اسلامی به قیمت اسمی آن نزدیک‌تر می‌شود.
  • اسناد خزانه اسلامی همانند سایر اوراق بهادار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار معامله می‌شود بنابراین ممکن است تحت تأثیر ریسک نوسانات قیمتی قرار بگیرد.

 

منبع: كتاب نقش ابزارهای مالی در توسعه بازار سرمایه، نوشته محمدرضا قنبري، احمد اكبري و پگاه امين نژاد، انتشارات انديشه عصر (مطالب با اجازه كتبي مولفين و ناشر منتشر شده است)