بیان صادقانه دومین ویژگی کیفی بنیادی است که اطلاعات حسابداری را برای تصمیم­گیری سودمند می­سازد. بیان صادقانه و عناصر مربوط به این ویژگی کیفی بنیادی طبق چهارچوب مفهومی 2018 بین الملل مطابق شکل زیر هستند.

بیان صادقانه بدین معنا است که ارقام و شرح­ها با آن­چه واقعا وجود داشته یا رخ داده است, تطابق ­داشته­باشند. بیان صادقانه یک ضرورت است, زیرا اغلب استفاده­کنندگان فاقد زمان یا تخصص لازم برای ارزیابی محتوای واقعی اطلاعات هستند. برای مثال, اگر زمانی که فروش­های شرکت زیمنس (هلند) 79٬644 میلیون دلار بوده صورت سود و زیان شرکت فروش­ها را 92٬403 میلیون دلار گزارش کرده باشد, آن­گاه صورت سود و زیان در بیان صادقانه مبلغ مناسب فروش­ها کوتاهی کرده است. اطلاعات برای بیان صادقانه باید کامل, بی­طرفانه و بدون اشتباه با اهمیت باشند.

لازم به توضیح است با تغییراتی که در نسخه های 2010 و 2018 چهارچوب نظری گزارشگری مالی ایجاد شد، ویژگی های کیفی اطلاعات مالی به شرح زیر تغییر کرد:

در ایران هنوز (سال 1401-1402) چهارچوب نظری گزارشگری مالی بر اساس ترجمه ای که از نسخه 1989 چهارچوب بین المللی صورت گرفته است

 

منبع: کتاب حسابداری میانه بر اساس IFRS  نوشته کیسو و ویگانت، ترجمه دکتر علی رضا رامروز، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران