کشورهای زیادی برای سال‌ها بر نهادهای استانداردگذار خودشان اتکا کرده‌اند. برای مثال, کانادا هیئت استانداردهای حسابداری[1] را دارد, ژاپن هیئت استانداردها حسابداری ژاپن را دارد, آلمان کمیته استانداردهای حسابداری آلمان[2] را دارد, ایالات متحده هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB)[3] را دارد. استانداردهای منتشرشده توسط این سازمان‌ها, گاهی مبتنی بر اصول, مبتنی بر قواعد, مالیات محور یا مبتنی بر تجارت هستند. به عبارت دیگر, استانداردها اغلب از منظر مفهوم و هدف متفاوت هستند.

هيات تدوين استانداردهاي بین‌المللی در شهر لندن کشور انگلیس مستقر است و هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB)[4] نامیده می‌شود. IASB, استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS)[5] را منتشر می‌کند که در اغلب بورس‌های خارجی استفاده می‌شوند. IFRS در حال حاضر در ١۴٩ حوزه قانونی (مشابه کشور) استفاده می­شود یا مجاز است و به سرعت در حال دریافت پذیرش در حوزه‌های قانونی دیگر نیز هست.

 

[1] The Accounting Standards Board

[2] The German Accounting Standards Committee

[3] The Financial Accounting Standards Board (FASB)

[4] The International Accounting Standards Board (IASB)

[5] International Financial Reporting Standards (IFRS)

شماران