صورت­ های مالی ابزار اصلی یك شركت برای مخابره اطلاعات مالی خود به افراد برون­ سازمانی است. این صورت­ ها, تاریخچه­ شركت كه در قالب پول كمی­ سازی شده است را فراهم می­ آ ورند. صورت­ های مالی كه اغلب اوقات فراهم می­ شوند عبارت­ اند از (1) صورت وضعیت مالی, (2) صورت سود و زیان (یا صورت سود و زیان جامع), (3) صورت جریان­ های نقدی, و (4) صورت تغییرات در حقوق مالكانه. یادداشت­های همراه, بخش جدایی ­ناپذیری از هر صورت مالی هستند.

برخی اطلاعات مالی یا از طریق گزارشگری مالی غیر از صورت­های مالی رسمی به گونه ­ای بهتر فراهم می ­شوند, یا تنها از این طریق قابل فراهم شدن هستند. نمونه­ هایی از گزارشگری به روش­ هایی غیر از صورت­ های مالی رسمی عبارت ­اند از نامه مدیریت یا جداول مکمل در گزارش سالیانه شرکت, اطلاع­نامه ­ها, گزارش ­های ثبت­ شده در نهادهای دولتی, اطلاعیه­ ها, پیش ­بینی­ های مدیریت و بیانیه­ های تاثیر اجتماعی و محیطی. ممکن است شرکت­ها به دلیل اعلامیه­ های آمرانه و قواعد تنظیمی موظف به فراهم کردن چنین اطلاعاتی باشند. یا ممکن است این اطلاعات مکمل را به این دلیل ارائه دهند که مدیریت می­خواهد داوطلبانه این کار را انجام دهد.

شماران