کنترل‌های پیش‌گیرانه: کنترل­هایی که در سطح واحدها، فرایندها و وظایف طراحی می­گردد و به‌صورت اتوماتیک از وقوع رویدادهای پیش­بینی نشده­ی نامطلوب جلوگیری می­نماید؛ مانند محدودیت­های دسترسی فیزیکی به دارایی­ها و یا محدودیت­های دسترسی به اطلاعات.

کنترل‌های کشف­کننده (بعد از رخ­داد): کنترل‌هایی که بعد از انجام فعالیت و با هدف بررسی رخ‌دادهای گذشته انجام می‌شود؛ مانند نصب دوربین­های امنیتی یا حسابرسی اطلاعات مالی دوره­ی گذشته با هدف کشف تقلب.

 

1: در دیدگاه سنتی حسابرسی داخلی بیشتر رویکرد بر مبنای کشف نارسایی، تقلب و سوءاستفاده‌ها بود که پس از بررسی نسبت به گزارش ضعف کنترل‌های داخلی و ارائه‌ی پیشنهادهای اصلاحی اقدام می‌شد، اما در دیدگاه مدرن تأکید و تمرکز بیشتر بر اجرای حسابرسی مبتنی بر پیش‌گیری می‌باشد.

2: با توجه به تغییرات فرایندها و محیط، پیشرفت تکنولوژی، تغییرات بازار و ... طراحی کنترل‌ها قطعاً برای مدت طولانی جواب‌گو نیست و نیاز به بروز رسانی مستمر دارد.

3: به‌دلیل پویایی و پیچیدگی ماهیت فعالیت‌های تجاری روزانه، طراحی یک کنترل پیش­گیرانه که هم مقرون به‌صرفه و هم مؤثر و کارآمد باشد، دشوار است. در نتیجه بیشتر سازمان‌ها از تلفیق و ترکیبی از کنترل‌های پیش­گیرانه و کنترل‌های کشف­کننده، در هنگام طراحی مؤثر سیستم کنترل‌های داخلی استفاده می‌کنند.

منبع: کتاب حسابرسی داخلی با رویکرد سیستم سازی مالی ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط، یاسر نادری، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ