1)عمر مفید یک دارایی با عمر اقتصادی آن برابر است
 2)استهلاک دارایی از زمان آماده شدن آن برای استفاده شروع می‌شود
3)استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود همواره در صورت سود و زیان منعکس می‌شود
 4)زمانی که دارایی به‌صورت موقت بلااستفاده می‌شود، استهلاک آن نیز متوقف می‌شود

 

 

گزینه 2 صحیح است.

طبق بند 51 استاندارد حسابداری شماره 11 استهلاک دارايي از زمان آماده شدن آن براي استفاده، يعني زماني که دارايي در مکان و شرايط لازم براي بهره‌برداري است، شروع مي‌شود و از تاريخی که طبق استاندارد حسابداری شماره 31 با عنوان دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده، به‌طور مستقل یا در قالب یک مجموعه واحد، به‌عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه‌بندی می‌شود يا تاريخ برکناري دائمي يا واگذاري آن، هرکدام زودتر باشد، متوقف مي‌شود. بنابراين در زماني که دارايي به‌طور موقت بلااستفاده يا غيرفعال گردد استهلاک آن متوقف نمي‌شود مگر اينکه کاملاً مستهلک شده باشد. بااین‌حال، بر اساس روش‌های استهلاک مبتني بر کارکرد، درصورتی‌که توليدي وجود نداشته باشد، هزينه استهلاک مي‌تواند صفر باشد. بنابراین گزینه 2 منطبق با استاندارد بوده و گزینه 4 منطبق با استاندارد نیست.

طبق بند 45 همان استاندارد مبلغ استهلاک هر دوره بايد در صورت سود و زيان منعکس شود مگر اينکه در مبلغ دفتري دارايي ديگري منظور گردد. بنابراین گزینه 3 صحیح نمی‌باشد.

عمر مفید طبق بند 5 استاندارد حسابداری شماره 11 عبارت است از:
الف)  مدت‌ زمانی که‌ انتظار مي‌رود دارايي مورد استفاده واحد تجاري قرار گيرد، يا
ب )   تعداد توليد يا واحدهاي‌ مقداري‌ مشابه‌ كه‌ انتظار مي‌رود در فرايند استفاده‌ از دارايي‌ توسط‌ واحد تجاري‌ تحصيل‌ شود.

طبق بند 53 همان استاندارد عمر مفيد يك‌ دارايي‌ برحسب‌ استفاده‌ مورد انتظار واحد تجاري‌ از دارايي‌ تعريف‌ مي‌شود. خط‌مشي‌ مديريت دارايي در واحد تجاري‌ ممكن‌ است‌ متضمن‌ واگذاري‌ دارايي پس از مدتي‌ معين‌ يا پس از مصرف‌ بخش‌ مشخصي‌ از منافع‌ اقتصادي‌ آن‌ باشد. بنابراين‌ عمر مفيد يك‌ دارايي‌ ممكن‌ است‌ کوتاه‌تر از عمر اقتصادي‌ آن‌ باشد. برآورد عمر مفيد دارايي‌ موضوعي‌ قضاوتي‌ است‌ كه‌ عمدتاً مبتني بر تجربه‌ واحد تجاري‌ در مورد دارایی‌های‌ مشابه‌ مي‌باشد. بنابراین گزینه 1 صحیح نمی‌باشد.

طبق بند 44 همان استاندارد در مواردي که واحد تجاري برخي از اجزاي يک دارايي ثابت مشهود را به‌طور جداگانه مستهلک مي‌کند، باقيمانده آن دارايي را نيز به‌طور جداگانه مستهلک مي‌نمايد. باقيمانده دارايي شامل اجزايي است که به‌طور جداگانه با‌اهميت نيست. براي مثال بدنه هواپيما و موتور هواپيما را مي‌توان به‌طور جداگانه مستهلک و مابقي هواپيما را نيز به‌طور جداگانه مستهلک کرد. بنابراین گزینه 3 صحیح نمی‌باشد.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه