سیدکامل تقوی‎نژاد گفت: در اصلاحیه جدید قانون مالیات‎های مستقیم آمده است خود آستان‌های قدس همچنان از پرداخت ماليات معاف هستند؛ اما كليه شركت‌هاي وابسته و زيرمجموعه آنها و از جمله زيرمجموعه‌هاي آستان قدس رضوي بايد ماليات پرداخت كنند. بر اين اساس براي نخستين بار اين زيرمجموعهها براي عملکرد مالی سال 1394 اظهارنامه مالياتي ارائه داده‎اند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، سيد كامل تقوي‌نژاد رئيس كل سازمان امور مالياتي کشور در گفتگو با خبرنگار پارسينه ضمن اشاره به لغو معافیت مالياتی زیرمجموعه‎های آستان‌های قدس توضيح داد: در ماده 2 اصلاحیه جدید قانون ماليات‌هاي مستقيم (مصوب 31 تیر 13954)، به طور مشخص اشخاصی كه از پرداخت ماليات معاف هستند ذكر شده است. وی در ادامه متذكر شد: در اين قانون آمده است خود آستان‌های قدس همچنان از پرداخت ماليات معاف هستند. اما كليه شركت‌هاي وابسته و زيرمجموعه آنها و از جمله زيرمجموعه‌هاي آستان قدس رضوي بايد ماليات پرداخت كنند. بر اين اساس، اين زيرمجموعهها براي عملکرد مالی سال 1394 خود اظهار نامه مالياتي ارائه داده‎اند.

 

گفتنی است، علاوه بر اصلاحیه جدید قانون مالیات‎های مستقیم، طبق ماده (78) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 4 اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6 اسفند 1393 به تأیید شورای نگهبان رسید، نیز مقرر شده است: به‌منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی‌ام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، به استثنای مواردی که اذن ولی‌فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، منابع حاصله صرفاً‌جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نماید.

 

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ