هنوز منتشر نشده

28 و 29 بهمن 1394 «سومین کنفرانس بین‎المللی پژوهش‎های کاربردی در مدیریت و حسابداری» در تهران، دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، «سومین کنفرانس بین‎المللی پژوهش‎های کاربردی در مدیریت و حسابداری» طی روزهای چهارشنبه و پنج‎شنبه 28 و 29 بهمن 1394 در تهران، دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. آخرین مهلت پذیرش مقاله در این کنفرانس 15 دی 1394 و آخرین مهلت ثبت نام 1 بهمن 1394 اعلام شده است.

محورهای اصلی این کنفرانس در سه حوزه مدیریت، حسابداری و مدیریت مالی به شرح زیر اعلام شده است:

1. مدیریت:

کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمان؛ رهبری و رفتار سازمانی؛ تولید، فرآیند و عملیات؛ مدیریت راهبردی؛ مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات؛ مدیریت استراتژیک و رقابت؛ مدیریت منابع انسانی؛ مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه؛ مدیریت بازار؛ اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت؛ حاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعی؛ و کارآفرینی

2. حسابداری:

تئوری های حسابداری و چارچوب نظری، اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت، ارزیابی استانداردهای بین المللی، حسابداری تلفیقی، حسابداری مدیریت و سیستم های کنترلی، حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن، نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه، کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت، تولید و حسابداری مدیریت، یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری، استانداردهای حسابداری و حسابرسی، روش های تأمین مالی در سازمان ها، لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی، نوآوری های مالی در حوزه مدیریت و حسابداری، مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها، تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44، نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی، ارزش افزوده و گزارشگری مالی، اخلاق در حسابداری و حسابرسی، مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران، کاربرد اینترنت در حسابداری، سیستم های اطلاعات حسابداری، حسابداری مدیریت و مدیریت قیمت تمام شده، مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در فضای کسب و کار، حسابداری مدیریت و نقش آن در بحران های مالی و اقتصادی، حسابداری مدیریت و اصلاح الگو مصرف منابع مالی، ضرورت حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه، حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان، حسابداری مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی، حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد، ابزار و تکنیک های حسابداری مدیریت، هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت، برنامه ریزی و بودجه ریزی شناور، محاسبه و قیمت تمام شده کالا و خدمات، آموزش حسابداری، تحقیقات بازار سرمایه، حسابداری و نظام راهبری شرکت ها، حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکت ها، نقش حسابداری در تحول اقتصادی، چالش های توسعه حسابداری و حسابرسی در ایران، نقش حسابداری و حسابرسی در بهبود نظام مالیاتی کشور، و تمام موضوعات مرتبط با حسابداری

3. مدیریت مالی:

اصول و مفاهیم مدیریت مالی، نقش حسابداران و مدیران مالی در ارتقا عملکرد سازمان، نقش حسابداری و مدیریت مالی در توسعه اقتصادی، نقش مدیران مالی در توسعه و پیشرفت بنگاه های کشور، مدیریت سود از طریق تجدید ارائه صورت های مالی، رابطه صورت های مالی با اهداف گزارشگری مالی، محتوای اطلاعاتی صورت های مالی، نقش صورت های مالی در تصمیم سازی سرمایه گذاران، مکانیزم های تامین مالی، نقش مدیران مالی در تصمیم در مدیریت بازار، مدیران مالی و شناخت ریسک، اصول مالی رفتاری، ابزارهای مدیریت سود در شرکت های ایرانی، نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا عملکرد واحدهای تجاری، نقش استانداردهای ایران در اعتبار دهی به صورت های مالی، ضرورت حسابرسی تقلب، لزوم به کارگیری حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی، لزوم عملیاتی کردن بودجه های برنامه ای دستگاه های اجرایی، ضرورت حسابرسی عملیاتی در دستگاه های دولتی، فاصله گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایران، الزامات گزارشگری بورس اوراق بهادار تهران، آسیب شناسی مالی در ایران، مدیریت بنگاه ها، برنامه ریزی استراتژیک مالی، مدیریت سرمایه گذاری، ارزیابی مدیریت ریسک، مهندسی مالی، مدیریت دارایی ها و تمام موضوعات مرتبط با مدیریت مالی

 

علاقه‎مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‎توانند به وبگاه این کنفرانس به نشانی  http://amsconf.irمراجعه کنند.

شماران