رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی حکمی بهادر بیژنی را به سمت "جانشین رییس سازمان در امور بین الملل و جذب سرمایهگذاری خارجی" انتخاب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، در این حکم آمده است: با توجه به تعهد، دانش و شایستگی های جنابعالی به موجب تبصره ماده 20 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار جنابعالی به سمت"جانشین رییس سازمان در امور بین الملل بین الملل و جذب سرمایه گذار خارجی" منصوب می شوید.

بهادر بیژنی سابق بر این، مدیر بینالملل شرکت ایرفو، مدیر بینالملل بانک صنعت و معدن، رئیس مرکز زبان دانشگاه صدا و سیما، استاد دانشگاه امام صادق (ع)، مشاور بینالملل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه، مشاور مرکز پژوهشهای متالورژی رازی، مدیر ارشد توسعه کسب و کار و مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بوده است.

شماران