سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی بخشنامه ای بر ضرورت پرداخت به‎موقع حق بیمه صورت حساب‎های مهندسان مشاور و صورت وضعیت‎های پیمانکاران حداکثر یک ماه پس از تایید توسط دستگاه‎های اجرایی تاکید کرد.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور طی بخشنامه 174733 مورخ 22 مهر 1394 به معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان‎ها، دستگاه‎های اجرایی، پیمانکاران و مهندسان مشاور سرتاسر کشور بر ضرورت پرداخت به‎موقع حق بیمه صورتحساب‎های مهندسان مشاور و صورتوضعیت‎های پیمانکاران حداکثر یک ماه پس از تایید توسط دستگاه‎های اجرایی تاکید کرد.

 

در این بخشنامه اعلام شده است، پیرو بخشنامه شماره 2800 / 54 – 6772 – 1 مورخ 28 شهریور 1364 ابلاغی این سازمان، از تاریخ ابلاغ، در طرح‎ها و پروژه‎هایی که مشمول بخشنامه یاد شده می‎شوند، چنانچه دستگاه‎های اجرایی حداکثر پس از یک ماه از تایید صورت‎حساب مهندسان مشاور یا صورت‎وضعیت پیمانکاران نسبت به پرداخت آنها اقدام نکنند، باید بلافاصله نسبت به واریز حق بیمه صورت‎حساب یا صورت‎وضعیت یاد شده مطابق با قرارداد به حساب سازمان تامین اجتماعی اقدام لازم را به عمل آورند. در غیر این صورت، چنانچه مشاور یا پیمانکار مربوط، به دلیل تاخیر دستگاه اجرایی مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل و بیمه بیکاری خود شود، دستگاه اجرایی موظف به پرداخت اصل و جرایم دیرکرد خواهد بود.

 

دانلود فایل تصویری بخشنامه

شماران