کمیته بانکی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بر اساس احكام صادره توسط رييس كل بانك مركزي تشکیل و شروع به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی‌؛ وظایف این کمیته تبيين و تشريح ابهامات احتمالي و مشکلات اجرایی برجام در حوزه بانکی  برای  طرح در  کمیسیون مشترک توسط دولت ، تهیه دستورالعمل های لازم برای اجرای برجام در شبکه بانکی ،پاسخگویی به ابهامات شبکه بانکی در خصوص برجام و چگونگی اجرایی کردن مفاد آن می باشد.

شایان ذکر است از زمان اعلام توافق برجام تا کنون در 6 جلسه کمیته تصمیماتی همچون آموزش برجام برای شبکه بانکی و رفع ابهامات در این زمینه ؛ برگزاری یک دوره آموزشی برای مديران مسؤل در بانک ها و بانک مرکزی اتخاذ شده است.

غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی رييس و دکتر حمید قنبری مسئول امور پیگیری مسائل و پاسخگویی به  سوالات و ابهامات در كميته مذكور است.

شماران