به گفته مدیر عامل انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز، مایکل ایزا، این انجمن اخیراً از چندین موقعیت مکانی در جهان مورد حمله سایبری در مقیاس بزرگ قرار گرفته است.

وی افزود این کار از طریق حساب‌های کارکنان صورت گرفته،  با این حال سیستم دفاعی این انجمن آغاز به کار کرده و اکنون به دقت وضعیت را زیر نظر دارد.

ایزا به کلیه مشاغل اهمیت حیاتی هوشیاری و توسعه انعطاف پذیری سایبری را به ویژه در دوران بی ثبات کنونی یادآوری کرد و اظهار داشت : "حرفه مالی به طور خاص یک هدف پر سود برای مقاصد مجرمان سایبری است و حملات موفقیت آمیز می‌تواند عواقب مخربی داشته باشد."

 

 

https://www.pqmagazine.com/icaew-wards-off-cyberattack/

 

شماران