هیأت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ایران به استناد ماده (27) اساسنامه موضوع مصوبه شماره 12062/ت42939 هـ مورخه 28/01/1391 هیئت محترم وزیران، درصدد برگزاری چهارمین آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی  مالیاتی ایران در تاریخ 07/08/1400 می باشد.

لذا بدین وسیله از افرادی که واجد شرایط مندرج در ماده (28) اساسنامه جامعه مذکور بشرح زیر می باشند ، جهت شرکت در آزمون دعوت به عمل می آورد.

الف-شرایط داوطلبان  

 1.  دارا بودن تابعیت ایرانی.
 2.  اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 3. حسن شهرت به رعایت موازین شرعی، اخلاقی، رفتاری و مالی.
 4. دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در امورمالی و مالیاتی ، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی و مدیریت( مالی، بازرگانی، دولتی، صنعتی و بانکی)
 5. نداشتن رابطه استخدام رسمی یا غیررسمی دائم یا موقت با دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ (تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اشتغال محسوب نمی شود)
 6. داشتن حداقل ده سال سابقه کار تمام وقت در یکی از مشاغل مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، حقوقی، مالی و محاسباتی، تدریس دروس مالیاتی، مالی و محاسباتی و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی کشور.

تبصره - افرادی که فاقد سابقه کار موضوع بند(6) میباشند در صورت گذراندن دوره آموزشی حرفهای و گذراندن دوره کارورزی مطابق دستورالعملی که توسط جامعه پیشنهاد و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد و از طریق مراکز فنی و حرفه­ای و مراکز علمی و آموزشی برگزار خواهد شد مجاز به شرکت در آزمون ورودی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می­باشند.  

 1.  نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

ب-مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون

 1. تصویر عکس پرسنلی 4* 3 (عکس پرسنلی باید تمام رخ و واضح باشد)
 2. تصویر دو طرف کارت ملی
 3. تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات در صورت داشتن
 4. تصویر آخرین مدرک تحصیلی مرتبط و ارسال فایل اسکن شده مدرک لیسانس الزامی است
 5. تصویر حکم بازنشستگی و یا خاتمه خدمت و یا تکمیل فرم مربوط به نداشتن رابطه استخدامی
 1. تصویر خلاصه سوابق شغلی از اداره کارگزینی مربوطه

ج-مواد آزمون :

 1.  آزمون شامل یکصد امتیاز می‌باشد که سئوالات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده60 امتیاز ، حسابداری و حسابرسی 10 امتیاز ، حسابداری مالیاتی و حسابرسی مالیاتی 15 امتیاز، قوانین تجارت، مدنی، محاسبات عمومی و بودجه 15 امتیاز است .
 2. سئوالات به صورت تستی خواهد بود و هر پاسخ درست یک نمره مثبت و هر پاسخ نادرست یک سوم نمره منفی خواهد داشت.
 3. نصاب لازم برای قبولی داوطلبان در آزمون کسب حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز می باشد مشروط بر آنکه امتیاز قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده کمتر از 30  امتیاز نباشد.
 4. تاریخ و محل دریافت کارت و محل برگزاری آزمون ورودی متعاقباً از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد .

د- مهلت ثبت نام

هزینه، مهلت ثبت­نام و نحوه ارسال مدارک متعاقباً از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org اعلام می­گردد.

تذکر

 1. بدیهی است به درخواستهایی که منطبق با شرایط مندرج دربند’’ الف ‘‘ نباشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 2. در هر مرحله چنانچه خلاف  هریک از موارد مندرج در فرم ثبت نام به اثبات برسد ازادامه عضویت ممانعت بعمل خواهد آمد.

هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران

رسمی مالیاتی

شماران