هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی و هیئت استانداردهای اخلاق بین المللی حسابداران در نظر دارند در پی حرکت به سوی تشکیل یک نهاد نظارتی جدید با عنوان بنیاد بین المللی اخلاق و حسابرسی، استقلال بیشتری برای هیئت تدوین استاندارهای فدراسیون بین المللی حسابداران فراهم کنند.
این اقدام در سال دو هزار و بیست و در پی انتشار پیشنهاداتی از سوی گروه نظارت، متشکل از یک گروه بین‌المللی از تدوین کننده‌ها و مؤسسات مالی که شامل کمیسیون بورس و اوراق بهادار و سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار است صورت گرفت که خواستار جدایی بیشتر بین فدراسیون بین المللی حسابداران و هیئت‌های تدوین استانداردهای آن شد که در نتیجه آن توجه کمتری معطوف شرکت ها و سازمان های حسابداری و حسابرسی بزرگ شود.
این در حالی است که فدراسیون بین المللی حسابداران همچنان با انتخاب دو نفر از متولیان، در نظارت بر هیئت‌ها مشارکت خواهد داشت. علاوه بر این، دو رئیس فعلی هیئت‌های تنظیم استاندارد گابریلا فیگویردو دیاس مدیر هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی و تام سیدنشتاین مدیر هیئت استانداردهای اخلاق بین المللی حسابداران در حال حاضر مدیران عامل بنیاد بین المللی اخلاق و حسابرسی خواهند بود.

https://www.accountingtoday.com/news/new-governance-set-for-iaasb-and-iesba