بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر شده رشد اشتغال در مشاغل کوچک در ماه فوریه افزایشی بوده و این در حالی است که نرخ رشد در مشاغل و دستمزدها از ماه ژانویه سیر نزولی داشته است.

این گزارش که توسط سازمان ارائه ‌حقوق و دستمزد پی‌چکس منتشر شد، نشان می‌دهد سرعت رشد اشتغال در کسب‌وکارهای کوچک در ماه فوریه ده دهم درصد افزایش یافته است. این در حالی است که رشد درآمد ساعتی در این ماه پنج درصد کاهش داشته و رشد سالانه درآمد ماهانه برای سومین ماه متوالی زیر چهار درصد باقی مانده است. با این حال، با توجه به تغییرات مثبت ایجاد شده در میزان ساعات کار هفتگی، رشد درآمد هفتگی از زمان شروع گزارش در سال دوهزار و یازده به رکورد جدیدی در ماه فوریه دست یافته است.

فرانک فیوریل، معاون مدیریت ریسک، انطباق و تجزیه و تحلیل داده‌های پی‌چکس این تغییرات آماری را امری مثبت در آغازین ماه‌های سال جدید اعلام کرد و افزود : «بخشی از روند کاهشی در بازار کار  و اشتغالزایی، ناشی از ضعف مشاغل کوچک در یافتن، جذب و حفظ کارکنان بوده است. با این حال ما بر این باور هستیم که طی دو ماه گذشته این ضعف تا حدودی کاهش یافته است و این امر یکی از علل اصلی افزایش اشتغال در این حوزه است.»

 

 

https://www.accountingtoday.com/news/small-business-employment-improved-in-february-but-wage-growth-slowed