قانونگذاران ایالات متحده با تشدید فشار بر شرکتهای چینی که سهام آنها در بازار بورس آمریکا فهرست شده است ، از این شرکت‌ها خواست تا در حسابرسیهای مالی خود شفافتر باشند.

بر اساس آنچه آخرین جمعه پیش از کریسمس در کنگره ایالات متحده تصویب شد، در صورتی که واحدهای نظارتی واشنگتن قادر به بررسی کامل اوراق حسابرسی شرکت‌ها نباشند، بازه قانونی اخراج شرکتها از بازار بورس نیویورک و نزدک را تسریع خواهد کرد. در پی گذراندن ماهها جدال، هفته گذشته زمانی که هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های دولتی اعلام کرد برای نخستین بار به اسناد حسابرسی شرکت‌های چین و هنگ کنگ دسترسی کافی پیدا کرده است، این تنش‌ها کاهش یافت.

با این حال، مقامات اظهار داشتند که به بررسی وضعیت ادامه خواهند داد و ممکن است تصمیم خود را در این باره تغییر دهند. تهدیدی که با تصویب ماده فوق صورت جدی‌تری گرفت.

 

 

https://www.accountingtoday.com/articles/u-s-speeds-up-timeline-in-delisting-threat-for-chinese-companies?position=editorial_13&campaignname=ACT%20Daily-12292022&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=V2_ACT_Daily_20210503%2B%27-%27%2B12292022&bt_ee=W09NilSq8XB%2FR6bSGgLw6ESdyg7KnZV8%2F4RXRfViqAzmvQRrNlACFG%2BqDLUGF9Qz&bt_ts=1672311975803