هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام به انجام نظرسنجی عمومی در رابطه با تصویب استاندارد جدید تأییديه هاي حسابرسی رای داد تا جایگزین استانداردي شود که طی دو دهه گذشته تغییر نکرده است.

این استاندارد پیشنهادی با در نظر گرفتن پیشرفت‌های فناوری حسابرسی، برای همه روش‌های تأییديه از جمله ارتباطات کاغذی و الکترونیکی قابل اعمال بوده و در صورت تصویب این پیشنهاد، گزینه مناسبی جهت ادغام استاندارد تأییديه هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام با استانداردهای ارزیابی ریسک جدیدتر شکل خواهد گرفت.  استاندارد قدیمی‌تر که پیشتر به آن اشاره شد، یکی از استانداردهایی است که هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام در سال دو هزار و سه از مؤسسه آمریکایی سی پی ای اقتباس کرده و منشأ آن به پیش از تأسیس این هیئت و حتی پیش از تاسیس انجمن حسابداران رسمی آمریکا است باز می‌گردد.

 

به گفته اریکا ویلیامز، مدیر هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام، استفاده حسابرس از تاییدیه یک رویه حسابرسی الزامی در ایالات متحده بوده که به سال هزار و نهصد و سی و نه باز می‌گردد، هنگامی که موسسه حسابداران آمریکا بیانیه رویه حسابرسی شماره یک را به عنوان پاسخ مستقیم به پرونده کلاهبرداری  مک کسون و رابینز تصویب کرد. وی اضافه کرد: با توجه به گزارش متقلبانه موجودی‌ها و حساب‌های دریافتنی، حسابرسان مستقل تنها از طریق روش تأیید موفق به کشف این تقلب شدند.

 

 

 

 

https://www.accountingtoday.com/news/pcaob-proposes-new-audit-confirmation-standard?position=editorial_1&campaignname=V2_ACT_Daily_20210503-12212022&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=V2_ACT_Daily_20210503%2B%27-%27%2B12212022&bt_ee=zAzg7FHOpSZaxw4r%2BSq8ojq7FIGYxxf1TatOzX7XAo20Z3GLRzVt5NW0YHRu0oe2&bt_ts=1671620632283

شماران