آندریاس بارکو، مدیر هیئت بین المللی استانداردهای حسابداری، طی سخنرانی اخیر خود اظهار داشت : در حالی که به تازگی این موضوع مورد توجه جدی واقع شده است، ایجاد یک استاندارد جدید برای رمزارزها در حال حاضر در اولویت نیست.

بارکو اذعان داشت: در حال حاضر رمزارزها تبدیل به بحث روز شدهاند و به همین منظور، این هیئت تعیین استاندارد در این خصوص را در دستور کار خود قرار داد. با این حال، در نهایت تصمیم بر آن شد که سایر موارد مانند دارایی‌های نامشهود، صورت جریان نقدی و ریسک آب و هوا از اولویت بالاتری برخوردار هستند.

هیئت بین المللی استانداردهای حسابداری بر این باور بود که این موضوع در دو معیار زیر که عموماً برای بررسی و راه‌اندازی پروژه جدید مورد نظر قرار می‌گرفت دچار ضعف بوده است:

  • آیا سرمایه‌گذاران اطلاعات مورد نیاز خود را از قانون مصوب این موضوع دریافت می‌کنند؟
  • آیا این موضوع در حوزه‌های قضایی و صنعتی قابل استفاده و رایج است؟

در رابطه با معیارهای یاد شده وی افزود، کمیته تفسیر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی اعلام داشته رمزارزها در صورت معامله در بازار نقد یا باید به عنوان دارایی نامشهود به قیمت بهای تمام شده محاسبه شوند یا در صورت معامله دلالان، به عنوان موجودی به ارزش منصفانه اندازه گیری شوند.

 

 

 

 

https://www.accountingtoday.com/news/iasb-chair-says-crypto-standard-not-a-priority-at-the-moment