هیئت بین المللی استانداردهای پایداری، طی آخرین نشست خود سرانجام به تعریفی از "پایداری" دست یافت كه به پیشبرد اهداف این هیئت کمک خواهد کرد.

به عقیده این هیئت، پیوند صریح مفهوم پایداری و ارزش آفرینی به عنوان توانایی یک شرکت در ارائه ارزش برای سرمایه گذاران خود ، خدمت به آنها ، جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند و منابع طبیعی که به آن دسترسی دارند بسیار حائز اهمیت است.

با توجه به فاکتورهای فوق، هیئت بین المللی استانداردهای پایداری "پایداری" را به این ترتیب توصیف می‌کنند:

"توانایی یک شرکت برای حفظ پایدار منابع و روابط با مدیریت تعلقات و تأثیرات آن در اکوسیستم تجاری خود در کوتاه مدت ، میان مدت و طولانی مدت. به عبارت دیگر پایداری شرایطی است که یک شرکت بتواند به مرور زمان به منابع و روابط مورد نیاز (اعم از مالی، انسانی و طبیعی) دسترسی پیدا کند و از محافظت سازماندهی شده، توسعه و بازسازی آنها برای دستیابی به اهداف خود اطمینان حاصل کند. "

 

https://www.accountingtoday.com/news/issb-defines-how-it-will-use-sustainability-as-a-term