هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام، با وضع صد و شصت و پنج هزار  دلار جریمه علیه شش موسسه حسابرسی به دلیل عدم افشای اطلاعات مرتبط با چگونگی مشارکت موسسات یا کارمندان آنها در هر گونه رسیدگی کیفری یا انضباطی، این موسسات را محکوم کرد. این حکم در راستای مخالفت یکی از حوزههای تعیین صلاحیت اصلی با موضوع استاندارد پیشنهادی جدید که تأییدیه‌های حسابرسی را در بر می‌گرفت، صادر شد.

در پی اعلام مقررات انضباطی ثبت شده توسط هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام، این هیئت شش مؤسسه حسابرسی را به دلیل عدم ارائه یا ارائه نادرست گزارش پیگرد قانونی شرکت و پرسنل آن به لحاظ کیفری یا انضباطی پس از بازه زمانی اعلام شده، تحریم خواهد کرد. این شرکت‌ها شامل سه شرکت آمریکایی گرنت تورنتون، مالون بیلی و حسابداری کی سی سی دبلیو، به همراه سه شرکت خارجی از جمله یک شرکت گرنت تورنتون در برزیل بودند.

 

 

 

 

 

 

https://www.accountingtoday.com/news/pcaob-sanctions-audit-firms-as-internal-auditors-push-back-on-new-proposal

شماران