نانسی استیل ، به عنوان برنده جایزه نرد تکس سال دو هزار و بیست و دو از طرف موسسه مالیات بر فروش آمریکا معرفی شد.

این جایزه سالانه به پاس قدردانی از یکی از متخصصان مالیات بر فروش که اشتیاق و تعهد خود را به بررسی و اشتغال در این حرفه اظهار می‌دارد تعلق می‌گیرد.

نانسی استیل، یکی از مدیران هماهنگی مالیاتهای ایالتی و محلی با شرکت مشاوره تکس اپس است که  طی سال گذشته به طور گسترده تخصص خود را در زمینه مالیات بر فروش از طریق تعاملات کلامی، ارائه‌ها و  سایرموارد به اشتراک گذاشته است.

 

 

 

 

https://www.accountingtoday.com/news/sales-tax-institute-names-2022-sales-tax-nerd-award-winner?position=editorial_12&campaignname=ACT%20Daily-12302022&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=V2_ACT_Daily_20210503%2B%27-%27%2B12302022&bt_ee=qIn0C0VtETanSPCiDdukj9xOPc0KKeDfyHlQeA8iao7nVmYsbV4XEsYD%2FLS%2F%2B3CU&bt_ts=1672398249639

شماران