اداره کل مالیات های درون مرزی آمریکا، جذب ده هزار کارمند جدید و چهار هزار اپراتور تلفني خدمات مشتریان را به منظور مساعدت در فصل مالیاتی آتی در برنامه کار خود قرار داده است.

اداره کل مالیات های درون مرزی آمریکا ضمن بیان این اقدام افزود، چهار هزار اپراتور تلفني جدید در بخش خدمات مشتریان جهت پاسخگویی به تلفن‌ها و ارائه خدمات دیگر مساعدت خواهند کرد. پس از مورد انتقاد قرار گرفتن تاخیرهای طولانی در پاسخگویی به تماسها و رسیدگی به انبوهی از میلیون‌ها اظهارنامه مالیاتی پردازش نشده در فصل مالیاتی گذشته که از سال 2021 باقی مانده بود، سازمان امور مالیاتی در ماه مارس اعلام کرد قصد دارد ده هزار کارمند را به عنوان نیروی کمکی به استخدام درآورد. این اداره از آن زمان و با تصویب قانون کاهش تورم در ماه اوت، هشتاد میلیارد دلار دریافت کرده و مجوز استخدام مستقیم را داراست که استخدام فوری کارمندان جدید را میسر می‌سازد.

 

 

 

 

https://www.accountingtoday.com/news/irs-hires-4-000-employees-to-help-with-next-tax-season?position=editorial_1&campaignname=V2_ACT_Daily_20210503-10282022&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=V2_ACT_Daily_20210503%2B%27-%27%2B10282022&bt_ee=M%2FqnkdvgYhjUPFtXtfd3sGtPtJgHVy9MdlrlnZPngqk1D8YWmlwF5O1Q%2B9HLS%2B5R&bt_ts=1666951472293

شماران