اداره‌ی کل مالیات های درون مرزی آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد هزینه‌ دیر کرد مالیات دهندگانی که در طول همه گیری تلاش داشته‌اند تا اظهارنامه مالیاتی خود را به موقع ارسال کنند، حذف خواهد کرد. بر این اساس، حدود یک و نیم میلیون مالیات دهنده مشمول بیش از یک میلیارد دلار تخفیف جریمه خواهند شد.

اظهارنامه‌های مالیاتی صادر شده برای سال‌های دو هزار و نوزده و دو هزار و بیست، که موعد ارسال آنها در سال‌های دو هزار و بیست و دوهزار و بیست و یک بود، واجد شرایط تخفیف خواهند بود. مالیات دهندگان باید تا تاریخ سی سپتامبر دو هزار و بیست و دو هرگونه اظهارنامه را جهت بهره‌مندی از بخشودگی هزینه‌های دیرکرد ارائه دهند.

جریمه‌های اعلام شده برای جرائمی مانند عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی می‌تواند تا بیست و پنج درصد از عوارض پرداخت نشده در نظر گرفته شود. بر این اساس، اداره‌ی کل مالیات های درون مرزی آمریکا  اعلام کرد این سازمان جریمههایی را برای عدم پرداخت یا در شرایطی که اظهارنامه‍‌های تقلبی ارائه شده باشد نخواهد بخشید.

با توجه به انتقادات گسترده از اداره‌ی کل مالیات‌های درون مرزی آمریکا مبنی بر عدم یاری رسانی به مالیات دهندگان در انجام تعهداتشان،  بخشودگی جریمه‌ ارائه دیر هنگام اظهارنامه‌های مالیاتی آخرین اقدام این سازمان برای تسهیل پرداخت مالیات است. این آژانس با تمدید مهلت تشکیل پرونده مالیاتی در سال دوهزار و بیست و دو هزار و بیست و دو،  فرصت بیشتری جهت ارائه اظهارنامه و پرداخت بدهی در اختیار مالیات دهندگان قرار خواهد داد.

 

 

 

 

 

https://www.accountingtoday.com/articles/irs-will-wipe-away-1-2b-in-late-fees-from-pandemic?position=editorial_10&campaignname=ACT%20Best%20of%20the%20Week-08272022&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=V2_ACT_BestofTheWeek_20210503%2B%27-

شماران