تهاجم روسیه به اوکراین ضمن ایجاد چالشی جدید برای متخصصان مقابله با پولشویی و فرار از تحریم ها، نقش حسابداران را در ایجاد امکان انطباق با مقررات ضد پولشویی و تحریم‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر چالش برانگیزتر کرده است.

جنگ صورت گرفته میان این دو کشور، موجبات پیچیدگی‌هایی را فراهم آورده که حسابداران برای حل آنها سخت در تلاشند. چرا که پیروی از تحریمهای روسیه با ردیابی روابط و معاملاتی که به مشاغل و افراد مستقر در این کشور مرتبط هستند، امری دشوار است.

گروه ویژه اقدام مالی (اف اي تي اف)، ناظر جهانی پولشویی و تامین مالی تروریسم، در بیانیه ای عمومی خطرات مربوط به جنگ در اوکراین را تشریح کرد. این سازمان نسبت به تأثیر این تهاجم بر ریسک در پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین یکپارچگی سیستم مالی ابراز نگرانی شدید کرد. خطرات نوظهور شناسایی شده شامل پتانسیل استفاده از دارایی‌های مجازی و دارایی‌های رمزنگاری شده به منظور پولشویی و ایجاد پتانسیل فعالیت‌های مخرب سایبری است که می‌تواند یکپارچگی و ثبات مالی را تضعیف کند.

متخصصان حسابداری که توانایی مقابه با پولشویی را دارا هستند عبارتند از:

  • حسابدارانی که در مشاغل مختلف برای شرکت های خدمات مالی فعالیت می‌کنند.
  • متخصصان مالیاتی که امکان تهیه فرم هایی را دارند که معاملات بزرگ یا پرداخت های نقدی را گزارش می‌کند.
  • حسابرسان داخلی که فرآیندها و کنترل‌ها را بررسی می‌کنند تا مطمئن شوند سازمانشان از مقررات پیروی کرده و بهترین شیوه‌ها را دنبال می‌کند.
  • حسابداران بخش قانونی که برای تنظیم کننده ها و مجریان قانون فعالیت می‌کنند تا علیه افرادی که در حال پولشویی هستند پرونده سازی کنند.
  • حسابرسان صورت‌های مالی، که امکان شناسایی فعالیت‌های پولشویی را در صورت‌های مالی دارا نیستند، اما باید واحدهایی را که حسابرسی می‌کنند مورد بررسی قرار دهند تا دریابند آیا مشتری مرتکب اعمال غیرقانونی که بر صورت‌های مالی تأثیر می‌گذارد شده است یا خیر.

 

https://www.aicpa.org/news/article/accountants-protect-against-money-laundering-amid-russias-invasion

شماران