طبق گزارش هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام، با وجود مشاهده نشانه‌هایی از بهبود در تعهدات حسابرسی و سیستم‌های کنترل کیفیت در سال گذشته، این هیئت با میزان بالای قصور در شرکت‌هایی که مشابه سال دو هزار و بیست، حسابرسی کارگزاری‌ها را بر عهده داشتند مواجه بود.

بر اساس این گزارش، نسبت شرکت‌های بازرسی‌شده که در آن هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام یک یا چند نقص حسابرسی را شناسایی کرده در سال دو هزار و بیست و یک، هفتاد و هشت درصد باقی مانده که با آمار مشابه در سال دو هزار و بیست مطابقت دارد. با این حال، درصد فعالیت‌های حسابرسی بررسی‌شده در جایی که این هیئت کاستی‌ها را شناسایی کرده است، از شصت و یک درصد در سال دو هزار و بیست به چهل و نه درصد در سال دو هزار و بیست و یک کاهش یافته که عمدتاً به دلیل کمبودهای مرتبط با درآمد حسابرسی در بحبوحه همه‌گیری بوده است.

 

 

https://www.accountingtoday.com/news/pcaob-seeing-numerous-problems-in-broker-dealer-audits

 

شماران