چاک رتیگ، کمیسر اداره‌ی کل مالیات‌های درون مرزی آمریکا، متعهد شده است از حدود هشتاد میلیارد دلاری که آژانسش در ده سال آینده دریافت خواهد کرد، برای افزایش حسابرسی مشاغل کوچک یا مالیات دهندگانی که کمتر از چهارصد هزار دلار درآمد دارند، استفاده نکند.

مطابق قانون کاهش تورم که توسط رئیس جمهور بایدن تصویب شد، در ده سال آینده هفتاد و نه میلیارد دلار به اداره‌ی کل مالیات‌های درون مرزی آمریکا اختصاص خواهد یافت. با این حال، علیرغم ادعاها مبنی بر اینکه مقرر شده این بودجه به منظور استخدام هشتاد و هفت هزار کارمند جدید در این اداره برای حسابرسی مالیات دهندگان استفاده شود، رتیگ متعهد شده است این مبلغ را برای اولویت‌های دیگر هزینه کند.

وی همچنین اظهار کرد: «این وجوه در بسیاری از زمینه‌ها از جمله افزودن منابع مهم برای اجرای مالیات، خدمات مالیات دهندگان و فناوری به یاری ما خواهد آمد. "این قانون همچنین شامل طیف گسترده ای از تغییرات قانون مالیاتی است که باید در کمترین زمان اجرایی شود و فرصت هایی را برای سیستم مالیاتی کشور در مناطقی ایجاد می کند که در آنها با چالش روبرو هستیم و به ما کمک می‌کند تا منابع مورد نیاز را برای رسیدگی به شرکت‌های بزرگ با معضلات مالیاتی بالا ارائه دهیم. بعلاوه به منظور حصول اطمینان از اجرای عدالت در سیستم، به تیم‌های خبره و تخصصی نیاز داریم که قادر به تجزیه و تحلیل ساختارهای پیچیده و شناسایی موارد عدم انطباق باشند."

 

 

 

https://www.accountingtoday.com/news/irs-pledges-not-to-use-extra-funding-to-audit-lower-income-taxpayers

شماران