هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام اخیراً ضمن ارائه پیش نویس برنامه استراتژیک پنج ساله با هدف نوسازی استانداردها، افزایش بازرسی‌ها، تقویت اجرا و بهبود اثربخشی سازمانی، نظرسنجی عمومی را نیز در این زمینه انجام داد.

پیش نویس طرح  پیشنهادی زمانی آماده ارائه خواهد بود که از پنج عضو جدید هیئت مدیره چهار نفر در هیئت مدیره مستقر شوند و هدف عمده آن تثبیت و ساماندهی هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام پس از سال ها آشفتگی است. مدیر جدید این هیئت، اریکا ویلیامز و گری جنسلر مدیر کمیسیون بورس و اوراق بهادار توسط این کمیسیون موظف شدهاند تا استانداردهای بعضاً قدیمی را با سرعت بیشتری به روز کنند.

ویلیامز در بیانیهای طی جلسه افتتاحیه این پیش نویس اعلام کرد: « اوایل سال جاری، هیئت مدیره یکی از بلندپروازانه‌ترین برنامه‌های تنظیم استاندارد در تاریخ هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام را اعلام نمود. هم‌اکنون، در نیمه راه از اولین سال کارکرد هیئت مدیره جدید، ما در صدد به روز رسانی بیش از بیست و پنج استاندارد در هشت پروژه تدوین استاندارد هستیم."

 

 

 

https://www.accountingtoday.com/news/pcaob-drafts-5-year-strategic-plan

 

شماران