طبق گزارش منتشر شده از اداره آمار کار ایالات متحده، اقتصاد آمریکا در ماه جولای پانصد و بیست و هشت هزار شغل ایجاد کرد. بر این اساس نرخ بیکاری یک دهم واحد کاهش یافته و به سه و نیم درصد رسید، سطحی که از قبل از همه‌گیری مشاهده نشده بود.

این در حالی است که تحلیلگران آماری کمتر از نصف این مقدار را پیش بینی کرده بودند و داوجونز احتمال افزایش حدود دویست و پنجاه و هشت هزار شغل را در نظر داشت. با وجود افزایش غیرمنتظره اشتغال، این ارقام حاکی از از دست دادن هزار و پانصد شغل در خدمات حسابداری و حسابداری هستند. با این حال، رشد اشتغال کلی در خدمات حرفه ای و تجاری در ماه گذشته ادامه داشته و هشتاد و نه هزار شغل در این بخش ایجاد شده است که این آمار در ماه گذشته نسبت به فوریه سال دو هزار و بیست و پیش از شروع همه‌گیری نهصد و هشتاد و شش هزار نفر بیشتر بوده است. دیگر بخش‌هایی که بیشترین اشتغال را به خود اختصاص دادند حوزه‌‌های مهمانداری و تفریحی بودند که نود وشش هزار شغل در این بخش‌ها ایجاد شد.  همینطور بخش مراقبت های بهداشتی با ایجاد هفتاد هزار شغل از دیگر حوزه های اشتغال‌زایی بود. اشتغال در فعالیت‌های مالی مانند بانکداری نیز در ماه جولای به روند صعودی خود ادامه داد و سیزده هزار  شغل ایجاد کرد.

 

 

https://www.accountingtoday.com/news/employers-added-528k-jobs-in-july-but-lost-1-5k-in-accounting

شماران