اوراکل و انجمن بین المللی حسابداران حرفه‌ای خبره که توسط انجمن حسابداران رسمی آمریکا تأسیس شده، به همراه انجمن حسابداران مدیریت خبره ، پیش نویس مقدماتی را برای رسیدگی به شکاف مهارت‌های فناوری در امور مالی و حسابداری منتشر کردند. با همکاری این سه تشکل "سری گواهیهای تحول مالی سریع" به منظور تجهیز رهبران امور مالی به دانش عملی مورد نیاز برای پذیرش آخرین فناوری‌های مالی،  فرآیندها،  بهترین شیوه‌ها و مهارت‌ها طراحی شده است تا به آنها در موفقیت در محیط‌های تجاری، سرعت بخشی به مشاغل و ایجاد تغییرات کمک کند.

همانطور که کسب‌وکارها در حال عبور از اختلالات اخیر بازار بودند، تیم‌های مالی به سرعت به استفاده از فناوری ابری روی آوردند که در تصمیم‌گیری‌های مهم تجاری آنان بسیار تاثیر گذار بود. با این حال، تنها 10 درصد از رهبران مالی معتقدند تیم‌هایشان امکان فراگیری مهارت‌های فناوری مورد نیاز برای حمایت از تحولات مالی سازمانشان را دارا هستند و این در حالی است که شش درصد از رهبران مالی مدعی داشتن یک برنامه آموزشی قوی در زمینه مالی هستند.

اصول با اهمیت در این حوزه در حال نقد و بررسی است. سری عناصر کلیدی مورد بررسی عبارتند از:

     مراحل عملی برای هدایت تحول مالی

     بهترین شیوه های اثبات شده و نقشه‌های عملیاتی مربوطه

     مهارت‌های جدیدی که توسعه شغلی را پشتیبانی و تسریع می‌کند

     تجربیات ارائه شده از دنیای واقعی توسط رهبران مالی اوراکل بر اساس تحولات مالی خودشان

 

لینک منبع خبر:

https://www.aicpa.org/news/article/oracle-and-aicpa-and-cima-team-up-to-tackle-the-technology-skills-gap-in

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ