هیئت استانداردهای حسابداری مالی FASB روز دوشنبه نسخه به روز رسانی شده‎ای از  استانداردهای حسابداری را پیشنهاد کرد که بر اساس آن الزامات افشای گزارشگری مالی میان دوره ای دستخوش اصلاحاتی شده‎اند.

طرح پیشنهادی ارائه شده افشا‌هایی را تصویب می‎کند که مربوط به معامله یا رویداد خاصی باشند. این امر مستلزم افشای رویداد یا معامله مهمی است که تأثیر بااهمیتی بر واحد تجاری داشته و منجر به افشاهایی می شود که مختص معاملات یا رویدادها هستند.

این طرح بخشی از پروژه چارچوب افشای FASB است که هدف آن بهبود اثربخشی افشا در یادداشت‌های صورت‌های مالی می‏باشد. همچنین تصویب این طرح بر مبنای به روز رسانی سرفصل 270 استانداردهای حسابداری FASB پایه‎ گذاری شده که در آن گزارش‌دهی میان‌دوره‌ای مورد بررسی و به روز رسانی قرار می‏گیرد. بعلاوه، این سرفصل به شفاف سازی کاربرد اصول حسابداری و شیوه‌های گزارش‌دهی برای واحدهایی که صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و یادداشت‌ها را مطابق با GAAP تهیه می‌کنند، می‎پردازد. اصلاحات صورت گرفته در مبحث 270 استانداردهای حسابداری FASB، برای تمامی واحدهایی که صورت های مالی میان دورهای و یادداشتهای توضیحی خود را مطابق با GAAP ارائه میکنند، قابل اعمال است.

https://www.accountingtoday.com/news/fasb-proposes-to-change-disclosure-rules-for-interim-financial-reports

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ