در میان افزایش قابلیتهای تکنولوژیکی، بسیاری سازمانها برای استفاده حداکثری از دادهها و کارآمدتر و موثرتر شدن فرآیندها،  به سرعت به هوش مصنوعی (AI) روی می‎آورند.

با این حال، در کنار فرصتهای پیشرفت، هوش مصنوعی میتواند خطراتی را نیز به همراه داشته باشد که اغلب مختص به یک بخش واحد مانند IT نیست و بر عملکردهای مختلف در سراسر سازمان تأثیر می‌گذارد.

در نتیجه، سازمانها به راهبری شرکتی، مدیریت ریسک و کنترل نیازمندند تا ازین طریق از مزایای هوش مصنوعی استفاده کنند. در تحقیقی که به تازگی توسط (COSO) منتشر شد، این موضوع که مدیریت یکپارچه ریسک سازمانی (ERM) میتواند رویکرد سازمان را در این زمینه هدایت کند، مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس راهنمای COSO، با درک ریسک‎های مربوط به هوش مصنوعی، ممکن است سازمان موقعیت بهتری برای ارائه بازده سرمایهگذاری و برآوردن انتظارات سهامداران داشته باشد. از طریق ERM، سازمانها میتوانند چالشهای هوش مصنوعی خود را برای حمایت موثر از استراتژیهای خود اصلاح و تعدیل کنند.

پل سوبل، رئیس COSO در مصاحبه ای اظهار داشت: برخی شرکتها پروژههای هوش مصنوعی را بدون در نظر گرفتن چگونگی انطباق آن با فرایندها و استراتژی راهبری شرکتی،  به اجرا در می‎آورند.

طبق این راهنما،  سیستم عاملهای AI باید:

  • قابل اعتماد باشند. چراکه ماهیتاً ERM شفاف بوده و  به سازمان کمک می‏کند تا از خطرات و فرصتها آگاه باشد.
  • امتحان شده باشند. الگوها باید به طور مداوم آزمایش و بررسی شوند تا از عملکرد آنها مطابق برنامه اطمینان حاصل شود.
  • حقیقی باشند و با راهبری شرکتی، مدیریت ریسک، آزمایش و نظارت بر فرآیندهایی که به سیستم عاملهای هوش مصنوعی کمک میکنند، ارزشهای سازمان را منعکس کرده و از سابقه آن محافظت کنند.

سوبل انتظار دارد در نتیجه همه گیری کرونا استفاده از هوش مصنوعی ادامه یابد. همچنین گرایش به سمت اتوماسیون در کنار کمبود نیروی کار این احتمال را که مشاغل از هوش مصنوعی برای انجام وظایف خاص استفاده کنند افزایش می‎دهد.

https://www.journalofaccountancy.com/news/2021/sep/coso-implement-scale-ai-projects.html

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ