در بریتانیا KPMG ، یکی از اولین سازمانهایی است که شکاف حقوق و دستمزد اجتماعی و اقتصادی خود را منتشر کرده و اهداف بلندپروازانهای را برای افزایش تعداد کارکنان از جمله شرکا، از کارمندان خود که در طبقه کارگر هستند تعیین کرده است.

هدف این شرکت این است که تا سال 2030،  29 درصد از شرکا و مدیران بریتانیایی از کارمندان رده پایین تر تشکیل شود.

در حال حاضر 23 درصد از شرکای شرکت و 20 درصد از مدیران آن از کارمندان رده پایین تر می باشد.

به عنوان بخشی از این هدف، برنامه‎های جدید استخدام به جذب استعدادها از پیشینه اجتماعی و اقتصادی پایین‏تر در سطوح مدیریت و سطوح ارشد با هدف افزایش سهم شرکا و مدیران از زمینههای اقتصادی و اجتماعی متنوع، اختصاص داده میشود.

همچنین آموزش اجباری را برای همه همکاران KPMG در زمینه اقتصادی و اجتماعی ارائه خواهد کرد.

جان هولت، مدیر اجرایی KPMG در بریتانیا، بیان کرد: "ما میدانیم سرمایهگذاران، مشتریان، کارکنان و جوامع شفافیت بیشتری از تجارت انتظار دارند و برنامه ارائه شده ما فقط یک شروع است. اما با برداشتن این گام مهم در گزارشدهی و ارائه جزئیات بیشتر در مورد نحوه اداره کسب و کار، ما پیشرفت خود را ارزیابی کرده و خود را مسئول میدانیم تا اطمینان حاصل کنیم که راه دستیابی به فرصتها برای همگان باز است."

هولت افزود: شکافهای پرداختی در زمینه اجتماعی و اقتصادی، به ما نشان میدهد که چالش ما این است که مطمئن شویم اتصالات قوی و نمایندگی متناسبی را در تمام سطوح شرکت دارا هستیم.

"من متعهد هستم KPMG را به مکانی بدون محدودیت برای استعداد، موفقیت و سخت کوشی شما تبدیل کنم، فارغ از اینکه چه کسی هستید و چه سابقه ای دارید. گزارش شکاف دستمزد و تعیین اهداف متنوع، بخش مهمی است برای ایجاد این اطمینان که ما اقدامات خود را بر ایجاد تغییرات پایدار برای مردم، جوامع و جامعه‎ای وسیع‎تر متمرکز کرده‎ایم. "

این موسسه همچنین جزئیات اختلاف حقوق بین کارکنان را بسته به سابقه آنها منتشر کرده است. این اختلاف بین  شرکا در مقابل افراد با پیشینه کارمندان گرید های پایین تر نشان داد که میانگین دستمزد برای کسانی که دارای زمینه‏های اجتماعی و اقتصادی بالاتری هستند 8.6 درصد بیشتر است. در حالی که افراد با سابقه حرفهای در مقابل افراد مبتدی به طور متوسط 2.2 درصد؛  وبه طور  میانگین 3.2 درصد است.

تجزیه و تحلیل دقیق دادهها نشان میدهد با اینکه که همکاران ارشد و جوان KPMG از گروههای مختلف اقتصادی و اجتماعی هستند، اما نمایندگی طبقه کارگر در مقاطع مدیریت متوسط در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد و این امر به شکاف میان دستمزدها دامن می‎زند.

در سال 2020،حدود 43 درصد از کارآموزانی که به این شرکت پیوستهاند از خانواده‎هایی از طبقه کارگر یا مشاغل متوسط بودند.

بینا مهتا، رئیس KPMG در بریتانیا، میگوید: "انتشار این داده ها بر تلاش‏های متوالی و چندین ساله ما برای ردیابی و اندازه گیری ساختار اقتصادی و اجتماعی نیروی کار استوار است.

تنها از طریق این تمرکز و سطح شفافیت است که میتوانیم خود را برای انجام اقدامات هدفمند جهت ایجاد جامعهای عادلانه آماده کنیم.

https://www.accountancydaily.co/kpmg-aims-29-working-class-representation-2030

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه