کارگروه دارایی‌های دیجیتال انجمن حسابداران رسمی آمریکا راهنمای عملی را در مورد نحوه‌ی حسابداری و حسابرسی دارایی‌های دیجیتالی مانند بیت کوین و سایر اشکال دارایی‌های رمزنگاری شده ارائه داده است. تعریف دارایی‌هایی که به عنوان دیجیتالی شناخته می‌شوند، گسترده است. به عبارت دیگر هر دارایی که با استفاده از رمزنگاری برای تأیید و اهداف امنیتی در دفترکل ثبت می‌شود، دیجیتال است. راهنمای عملی شامل شش بخش اصلی است:                                                                                                                                                                           
1-طبقه بندی و اندازه‌گیری هنگامی که یک واحد تجار ی دارایی‌های رمزنگاری را خریداری می‌کند.
2-شناسایی و اندازه گیری اولیه هنگامی که یک واحد تجاری دارایی‌های دیجیتالی را دریافت می‌کند که به عنوان دارایی‌های نامشهود با عمر نامشخص طبقه بندی می‌شوند.
3-حسابداری دارایی‌های دیجیتال طبقه بندی شده به عنوان دارایی نامشهود با عمر نامحدود
4-اندازه گیری مبانی هزینه‌‌ای دارایی‌های دیجیتال که به عنوان دارایی های نامشهود با عمر نامحدود طبقه بندی می‌شوند.
5-حذف دارایی‌های دیجیتالی که قبلاً به عنوان داراییهای نامشهود با عمر نامحدود طبقه بندی شده اند.
6-شناسایی دارایی‌های دیجیتال هنگامی که یک واحد تجاری از سرویس کیف پول میزبان شخص ثالث استفاده می‌کند.
این کار گروه قصد دارد به زودی مطالب بیش‌تری را برای حسابرسی دارایی‌های دیجیتال به این راهنما اضافه کند، زیرا بازار دارایی‌های رمزنگاری شده به سرعت در حال رشد است. دایانا کروپیکا، مدیر ارشد فن آوری اطلاعات در انجمن حسابداران رسمی آمریکا اذعان کرد، این راهنمای غیردستوری با محتوای اضافی به طور مرتب به روز می‌شود، انتظار می رود محتوای مربوط به حسابرسی دارایی‌های دیجیتال در اوایل سال 2020 به راهنما افزوده شود. ایمی استیل، شریک بخش حسابرسی و اطمینان بخشی موسسه‌ی دیلویت و عضو کار گروه مرکز فن آوری‌های نوظهور موثر بر کیفیت حسابرسی که در این زمینه با انجمن حسابداران رسمی آمریکا همکاری می‌کند، معتقد است پاسخ به  این سوال که آیا بلاک چین واقعاً برای ساده‌ کردن حسابرسی ضروری است یا خیر، به طور قطعی مشخص نیست اما این امر می‌تواند بر حرفه‌ی حسابرسی تأثیر بگذارد و اوضاع را تغییر دهد. با استفاده‌ی موردی در چند موسسه‌ی حسابرسی، تعدادی از موسسات در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه می‌توان از بلاک چین  استفاده کرد تا داده‌های مورد نظر خود را تولید نمود. وی اذعان کرد این موضوع هنوز بیش‌تر در مرحله‌ی ایده پردازی است تا مرحله‌ی اجرا. انجمن حسابداران رسمی آمریکا هشدار داد كه دارایی‌های دیجیتال و فن آوری زیربنایی به سرعت در حال تغییر هستند، بنابراین سوالات، مثال‌ها ، چالش‌ها، ریسک‌ها، ملاحظات و رویه‌های بالقوه‌ی ذکر شده در این راهنمای عملی نباید جامع تلقی شوند. این راهنما اولین گام عالی برای پرداختن به برخی از پرتکرارترین سؤالات حسابداری است كه افراد از آن‌ها پرسیده اند. اگرچه همه چیز در این راهنما حل نشده است و ارائه‌ی راه‌کارهای لازم  نیاز به طی کردن مسیر پیشرفت دارد.                                                                                                                                
 
 
 لینک خبر:
https://www.accountingtoday.com/news/aicpa-offers-practice-aid-for-accounting-for-digital-assets

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ