به گزارش فدراسیون بین المللی حسابداران IFAC، سیستم گزارشگری شرکتی فعلی به برقراری ارتباط موثر یا توانمندسازی ذینفعان برای فهم قابلیت شرکت‎ها در ایجاد ارزش پایدار، کمکی نمی‎کند.
در مقاله‎ای که به تازگی منتشر شد، IFAC اظهار داشت كه سرمایه گذاران و سایر ذینفعان خواستار اطلاعات بهتر از گزارش مالی متداول در مورد عملکرد، مخاطرات، فرصت‎ها و چشم اندازهای بلند مدت هستند.
آنطور که در مقاله آمده، شرکت‎ها باید تصویری روشن و جامع از توانایی سازمان خود در ایجاد ارزش پایدار در طول زمان ارائه دهند.
طبق اظهاریه IFAC، طیف گسترده‎ای از چارچوب‎ها و ابتکارات تنظیم استاندارد، به ویژه مواردی که بر ایجاد ارزش تمرکز دارند، از جمله پایداری و عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، منجر به پیچیدگی‎، ناکارآمدی و عدم شفافیت شده که می تواند افزایش هزینه‌ها در پی داشته باشد.
IFAC همچنین اظهار داشت ایجاد بهترین روش‎ها یا مجموعه استانداردها در این زمینه مفید خواهد بود.این فدراسیون همچنین حمایت خود را از فعالیت‎هایی که جهت ارتقای مشارکت گزارشگری توسط کارگروه مذاکرات مشارکت گزارشگری، کارگروه ویژه افشای مالی اقلیمی، شورای تجارت جهانی برای توسعه پایدار و سایر سازمان‎ها صورت گرفته، اعلام کرد.
 این فدراسیون اظهار می‏دارد که گزارش‏گری تلفیقی تحت چارچوب شورای گزارشگری بین المللی یکپارچه (IIRC) به سازمان‎ها توانایی ایجاد تبادلات اطلاعاتی و سنجشی را می‎دهد که بیانگر توانایی آنها را در ارزشگذاری در طول زمان خواهد بود.
در عین حال، طبق گزارش IFAC، متخصصان حسابداری نقشی کلیدی در ارتقای گزارشات شرکتی دارند. IFAC اظهار می‎دارد: حسابداران از مهارت، تخصص و حرفه‏ای بودن برای پیشبرد اهداف گزارشگری شرکتی برخوردارند.
مدیر اجرایی سابق موسسه حسابداری مدیریت، چارلز تیلی، گزارشی را تدوین کرده بود که در آن نیاز به مدیران ارشد مالی برای تبدیل شدن به "مدیران ارشد ارزشگذاری" را شرح داده بود.
همانطور که توسط تیلی و همكار او کوین دانسی شرح داده شده است، یك مدیر ارشد ارزشگذاری باید اطمینان حاصل کند كه کلیه جنبه‎های مربوط به ایجاد و تخریب ارزش محاسبه و  به هیئت مدیره، مدیریت و سایر ذینفعان خارجی ابلاغ شود.
در همین حال، IFAC اظهار داشته که اطمینان‎بخشی، همانطور که اغلب توسط حسابداران حرفه ای ارائه می شود، برای ارتقای اعتماد عمومی در گزارش‎دهی و ارائه اطلاعات مرتبط و قابل استناد، حائز اهمیت است.
به گفته این فدراسیون، ما بر این باوریم که تعامل با حرفه حسابداری، با توجه به روند افزایش دامنه گزارش‌دهی شرکت‌ها حداکثر سود را برای نهادهای گزارش دهنده و سهامداران آنها در بر خواهد داشت. "این حرفه باید با چالش توسعه زمینه‎های تخصصی جدید جهت پشتیبانی از افزایش گزارشات شرکتی مواجه شود."

https://www.journalofaccountancy.com/news/2019/nov/ifac-seeks-consistency-engagement-in-corporate-reporting-201922420.html

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ