هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان‌بخشی، مطالب جدیدی را در رابطه با حسابرسی واحدهای تجاری کمتر پیچیده منتشر کرد که موارد زیر را شامل می‎شود:

  • ارائه راهنمای تکمیلی پیشنهادی در مورد گزارش حسابرس، جهت ارائه راهنمایی بیشتر در مورد اصلاحات و سایر تغییرات اعمال شده در گزارش هنگام استفاده از استاندارد
  • نقشه انتقال، به منظور کمک به کاربران جهت حرکت بین استانداردهای بین المللی موجود و معادل آنها

و الزامات استاندارد بین المللی جدید پیشنهادی در حسابرسی واحدهای تجاری کمتر پیچیده

این هیئت کلیه ذینفعان علاقه‌مند را تشویق می‌کند تا بازخورد خود را در مورد این استاندارد پیشنهادی ارائه دهند. این استاندارد به استفاده کنندگان صورت های مالی، مالکان، مدیران و مسئولین واحدها، تهیه کنندگان صورت های مالی، قانونی یا نظارتی مرتبط است. همچنین حیطه شغلی مقامات، نهادهای محلی مربوطه با اختیارات تدوین استاندارد، سازمان‌های حسابداری حرفه‌ای، دانشگاهیان، تنظیم‌کننده‌ها و نهادهای نظارتی حسابرسی، وحسابرسان و مؤسسات حسابرسی و غیره را نیز در بر می‌گیرد.

 

 

لینک منبع خبر:

https://www.iaasb.org/news-events/2021-09/audits-less-complex-entities-consultation-supplemental-guidance-auditor-reporting-mapping-documents

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ