سومین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 4 اسفند 1393 با حضور اکثریت اعضاء در محل دبیرخانه انجمن تشکیل شد.
در این جلسه، مصوبات جلسات مورخ 3 اسفند 1393 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن مبنی بر پذیرش درخواست عضویت 43 تن از متقاضیان به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
 

1) محمدعلی ساری، 2) ایوب آقایی شمس‎آبادی، 3) سیما کیانی، 4) الهام بایرامزاده، 5) رضا کمالی اندانی، 6) محمد صدری‎پور، 7) حمزه اقدم، 8) مهدی شهاب، 9) امین جهاندار لرد، 10) محمد عظیمی‎زاده، 11) مرتضی سرمدی، 12) مصطفی طاهری، 13) فرهاد صمدی وحدتی، 14) روح‎اله مؤمنی‏نیا، 15) پرویز لرستانی، 16) افسانه قاجاریه بنی‎اعمام، 17) زهره سعادتمند، 18) محمدحسین رادکیش، 19) نسترن سخائیان حاجی‎محمدی، 20) حمید نیک‎منش، 21) محسن حمیدی، 22) مجتبی مرادی سپاسگر، 23) جواد کاظمی کرباسدهی، 24) شاهین دابشلیم، 25) علی رحمتی، 26) مریم مشتاق، 27) زانیار کریمی، 28) احمد نعیمی، 29) مرتضی رحیم‎یان سرای، 30) عبداله ولی‏پور، 31) دیدار بختیاریان، 32) امید بارانی، 33) مرتضی اکبری، 34) فرزان منصوری مشهدی، 35) مرضیه قاسمی، 36) وحید بهزاد، 37) میثم رودی، 38) محمد اصلانی، 39) بهناز پورکریم، 40) شفا پهلوان علمداری، 41) مصطفی زاده‎باقر، 42) محمدحسین سلیمانی، 43) حسین کدخدازاده خمامی‎اصل

شماران