در شانزدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 14 مهر 1393 در محل انجمن برگزار شد، پس از استماع گزارش محسن قاسمی (دبیرکل) در ارتباط با پیگیری یافتن گزینه مناسب برای خرید ساختمان که بر مبنای پرس و جو از مشاورین املاک منطقه انجام شده بود؛ با توجه به مناسب نبودن موارد موجود مقرر شد پیگیریها در این ارتباط ادامه یابد.

شماران