در پانزدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 31 شهریور 1393 در محل انجمن برگزار شد مصوبات جلسات مورخ 23 و 31 شهریور 1393 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن تایید شد.
 

بنا به تصویب شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، آقایان و خانمها (48 تن): یاسین مهماندوست شلمانی، روح اله ایزدی، سیدموسی گلین سیدی، محمد همتی، محمد افضلی‎گروه، محمد کریمی کاسوائی، فاضل صادقی بهبهانی زاده، هاجر باطنی، احد شفق، نریمان حسین علیزاده ‎سبزواری، عبداله آزاد، رابعه منظوری علی آبادی، سمیرا عبداللهی، حسین صمیمی، محسن مومنی، عمر عبدالقادری، علی بقائی، ایمان مالکی، نیما سلامتی، محمد آرا، علیرضا اسدی تمیجانی، زهرا حیدری شلمانی، بهاره جوادی مفرد، نوذر اکبرآبادی، علیرضا متین راد، فرزانه پورطاهر، مهرناز سیاوشی، مژگان ابراهیم زاده خراسانی، مریم ابراهیم زاده خراسانی، مجید شکری پاشا، عباس جزء طوسی، مرضیه سهرابی، سیدعلی سجادی، سیدعلیرضا حسینی، مجتبی ابراهیمی رومنجان، عزیز تیموری، بابک باورسادمحمدیان، امید صالحی، احمد اسکندری، محمدرضا محمدیان، محمود همت فر، سید سعید طالبی، سید احمد خرسندی، قاسم حاجی علیزاده، مجتبی جمالی، سامیار امین‌ زاده، محبوبه فلاح نژاد، و روح‎الله خورشیدوند به عضویت در انجمن حسابداران خبره ایران پذیرفته شدند.
 

شماران