در دوازدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 20 مرداد 1393 در محل انجمن برگزار شد، مصوبات جلسه مورخ 19 مرداد 1393 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن تایید شد.
 

بر این اساس، آقایان و خانمها (37 تن): مهناز عباسی، حمیدرضا عاشوری، محمد محمدی، جواد امانی، ابراهیم کاشف، محمد لطفی، المیرا نجف‎ تومرائی، آرش گودرزی، ابوالفضل عباسی، راحله رئیسی، عباس شکری، منوچهر حیدری، مهدیه پرپنجی، عارف امیرعلوی، وحید زرین، رضا یاری فرد، سیدهومن حاجی سید جوادی، حسین امام جمعه، بهروز خدارحمی، صادق فخوری، سیدمرتضی حسینی، شورش شریف زاده، ایرج حسین پور مشتاق، پیمان طوبائی، وحید یعقوبی نیا، بهمن کاشانی، احمد مرادپور، فریدون مظفرنژاد، علی لطفی‎حسن کلا، علی اصغر ساری، فرشید یزدانی، سعید جودکی، محسن دانشور، بابک جلالی، ابوالفضل طاهری، محمدرضا کیانی، و هرمز مفتون به عضویت در انجمن حسابداران خبره ایران پذیرفته شدند.
 

شماران